Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende wake bij Schiphol

Franciscaanse wake op Goede Vrijdag

gepubliceerd: dinsdag, 22 april 2014

Op Goede Vrij­dag heeft een hon­derdtal mensen een fran­cis­caanse wake gehou­den bij het detentie­centrum op Luchthaven Schiphol. “Het is een jaar­lijkse traditie om op Goede Vrij­dag, wanneer het lij­den en sterven van Jezus wordt her­dacht, hier bijeen te komen en ge­tui­ge­nis af te leggen van onze betrokken­heid bij het lij­den van de mannen, vrouwen en kin­de­ren, die er op­ge­slo­ten zitten”, zegt Rob Hoogen­boom, provinciaal van de Neder­landse fran­cis­ca­nen.

In het detentie­centrum wor­den mensen vast­gehou­den die zon­der papieren op Schiphol aan­ko­men of die illegaal in Neder­land ver­blij­ven. “We trokken rond het grote complex”, ver­telt de provinciaal. “Door te zingen en te fluiten maakten we dui­de­lijk dat ze gezien wor­den, dat er mensen zijn die zich hun lot aantrekken.”

“Aangrijpend was het om bij het zwaaien naar de mensen achter de ramen te ont­dek­ken dat er ook kin­de­ren opge­sloten zitten. Tijdens onze rond­gang zijn verhalen gelezen, is gebe­den en wer­den gaven verzameld voor de mensen die daar gevangen zitten. De dienst geeste­lijke ver­zor­ging ziet er op toe dat alles bij de mensen komt.”

“Op de straat die vanuit de inrich­ting door de vensters te zien is, wer­den met krijt liefde­olle bood­schappen achter­gelaten. Op de achter­grond klonk voort­durend het verhaal over de gevangen­neming, bespot­ting en veroor­deling van Jezus van Nazareth. Ie­der­een raakte diep onder de indruk om het onder deze omstan­dig­heden te horen.”

(bron: Fran­cis­ca­nen.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose