Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Retraites bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: woensdag, 9 april 2014

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is een be­lang­rijke Mariale bede­vaart­plaats in Neder­land en is door de eeuwen heen bezocht door vele hon­derd­duizen­den pelgrims. Ook in 2014 vin­den weer diverse retraites plaats bij het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Witte don­der­dag 17 - Paas­zon­dag 20 april

‘In de kracht van de verrezen Heer’
Deze stille retraite biedt de moge­lijk­heid het Paas­mysterie in de mys­tieke stilte van het Hei­lig­dom in zijn rijke li­tur­gische vol­heid te beleven.

Dins­dag 13 - zater­dag 17 mei

Onze Lieve Vrouw ter Nood‘Vier­daag­se Maria retraite’
Door deze stille retraite zullen de deel­nemers Maria beter leren kennen, alsook haar ongekend grote liefde die zij ons, als Moeder der mensen, toedraagt.

Dins­dag 24 - zater­dag 28 juni

‘In de kracht van de Heilige Geest’
Gedurende deze stille retraite wor­den de deel­nemers meer ver­trouwd gemaakt met de Persoon van de Heilige Geest, de kracht van God, die ons leven wil bezielen en van binnenuit omvormen.

Dins­dag 16 - zater­dag 20 sep­tem­ber

‘Wandel­retraite: Op weg met Jezus’
In deze vier­daag­se, nazomerse, actieve, be­zin­nende, deels stille retraite gaat u let­ter­lijk op weg met Jezus om zijn Liefde voor u per­soon­lijk beter te leren kennen.

Dins­dag 30 sep­tem­ber - zater­dag 4 ok­to­ber

‘Leven met de Engelen’
Tijdens de retraite zullen we ons ver­die­pen in wie deze engelen zijn en hoe we hun
hulp kunnen aanwen­den om Gods Liefde voor ons dieper en inni­ger te ervaren.

Aanmel­den en meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose