Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdagavond 11 april 2014 in de St. Nicolaasbasiliek te Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 3 april 2014

De ver­volgde Chris­te­nen hebben het ook in 2013 bij­zon­der zwaar gehad. Uit een recent rapport van Kerk in Nood, Persecuted and Forgotten, blijkt dat in meer dan 20 lan­den de situatie van Chris­te­nen is verslechterd.

Vrijdag 11 april 2014 - Avond van de MartelarenSchrijnend is de situatie van Chris­te­nen in Syrië die extra te lij­den hebben onder de geweld­dadig­he­den in hun land. Zo zijn er in april 2013 twee bis­schop­pen ont­voerd over wie tot op heden niets meer is vernomen. Eind ok­to­ber 2013 is in het Chris­te­lijke stadje Sadad door rebellen een bloedbad aan­ge­richt waarbij 45 mensen zijn vermoord. Begin de­cem­ber 2013 zijn door rebellen nog eens 5 reli­gi­euzen ont­voerd. Ook van hen is sinds hun ont­voe­ring niets meer vernomen. Dit zijn maar enkele van de vele af­schu­we­lijke gebeurte­nissen in Syrië.

Kerk in Nood

Op vrij­dag 11 april 2014 or­ga­ni­seert Kerk in Nood voor de vierde keer in Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren. Ie­der­een wordt hier­voor uit­ge­no­digd.

Dit jaar willen we het lij­den van alle mar­te­la­ren van 2013 gedenken door stil te staan bij het lij­den van Christus door de kruis­weg te bid­den. Ook zullen een aantal indruk­wekkende getuige­nissen wor­den voor­gelezen en krijgen de aanwe­zigen de gelegen­heid om een kaars aan te steken.

De avond zal gehou­den wor­den op vrij­dag 11 april 2014 in de St. Nicolaas­basiliek, Prins Hendrik­kade 73 te Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station op 1 minuut lopen). De avond begint om 18.30 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring, waarna om 19.30 uur de gebeds­avond zal beginnen. De avond zal rond 21.30 uur ein­digen.

Details

  • Vrij­dag 11 april 2014
  • 18.30 uur tot 21.30 uur
  • St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
  • Toegang gratis
  • Meer info: Website Kerk in Nood

Foto’s van de Avond van de Mar­te­la­ren in 2012

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose