Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paasfolder - Het leven vieren!

Nieuwe folder prachtig middel voor parochies

gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014

Paasfolder - Het leven vieren!‘Het leven vieren!’ Lentekleuren en een­vou­dige woor­den belichten de Persoon van Jezus op Goede Vrij­dag en Pasen. Net als vorig jaar hebben drie organi­sa­ties een paasfol­der uit­ge­bracht voor jong en wat ouder, voor pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers, maar zeker ook voor de mensen die geen of een geringe band met het geloof en de Kerk hebben. Eigen­lijk voor ie­der­een!

“Jezus’ dode lichaam is in het graf gelegd. Op Paas­zon­dag komen de vrouwen. Zij vin­den het graf leeg! Jezus is verrezen en zoekt hen op, Hij wil zijn nieuwe leven met hen vieren. Dat is Pasen. Niet alleen toen, maar ook nú.”

In over­we­gingen op vier thema’s wordt inge­gaan op het mysterie van Pasen: Ik ben de Goede Herder, ik ben het Levende Brood, Ik ben de Weg, de Waar­heid en het Leven en Ik ben de Ver­rij­ze­nis en het Leven. Ook de kin­de­ren wor­den hierbij niet vergeten.

Gebruiks­moge­lijk­heden

Met de fol­der wor­den diverse gebruiks­moge­lijk­heden aan­gereikt voor de pa­ro­chies:

  1. Uitdelen aan het einde van de zon­dagse vie­rin­gen
  2. Uitdelen aan het einde van de vie­ring op Palm­zon­dag en de Avond­wake
  3. Huis-aan-huis bezorgen, bij­voor­beeld door de fol­der bij te voegen bij het pa­ro­chie­blad
  4. Uitdelen aan oud-deel­ne­mers van Alpha, CaFE en andere bij­een­komsten, samen met een over­zicht van vie­rin­gen in de Goede Week en Pasen
  5. Uitdelen aan ouders van com­mu­ni­cantjes / vor­me­lin­gen
  6. Uitdelen op lagere scholen om aan de ouders te geven
  7. Ver­sprei­den onder bewoners van bejaar­den- en ver­zor­gingste­hui­zen, voor hen­zelf, hun kin­de­ren en hun klein­kin­de­ren
  8. Ver­sprei­den onder deel­ne­mers van lokale eve­ne­menten
  9. ...

Be­stel­len

Voor de opzet en versprei­ding van de fol­der hebben drie organi­sa­ties de han­den ineen geslagen: Kerk in Nood, Samuel Advies en Katho­liek Alpha Centrum. Bij elk van deze drie organi­sa­ties kunnen de fol­ders wor­den besteld. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van vijf cent per fol­der.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose