Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bedevaarten naar Beauraing

gepubliceerd: zondag, 16 maart 2014
Beauraing
Het Maria­beeld onder de bloeiende mei­doorn. Bij deze mei­doorn en het Viadukt is Maria ver­sche­nen van 29 no­vem­ber 1932 tot en met 3 januari 1933. Rechts op de foto staat de Vlaamse (Neder­lands sprekende) pries­ter van het Hei­lig­dom. Naast hem staat de zuster, die altijd voor de bloemen zorgt in Beauraing.

Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 no­vem­ber 1932 tot 3 januari 1933 drieëen­­der­tig maal is ver­schenen aan vijf een­vou­dige kin­de­ren. Drie kin­de­ren van de fam. Voisin en twee kin­de­ren van de fam. Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bid­den, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bede­vaart zal komen.

Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn lig­ging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als chris­te­nen enkele dagen samen met elkaar tot be­zin­ning te komen. We leven in een wereld, waarin we dage­lijks overspoeld en meege­trokken wor­den in een stroom van schokkende beel­den en onthutsende berichten. Als gelo­vi­ge chris­te­nen vin­den we maar moei­lijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed.

Onze meer­daag­se bede­vaarten maken stilte, rust en be­zin­ning moge­lijk. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria: “Dat men ter bede­vaart kome”.

Ook in 2014 or­ga­ni­seert het Neder­lands Beauraing Comité Pro Maria Bisdom Haar­lem – Am­ster­dam weer twee bede­vaarten en een bede­vaart met Extra Zorg naar Beauraing in België.

Data

  • Dins­dag 3 t/m vrij­dag 6 juni 2014
  • Donder­dag 21 t/m zon­dag 24 au­gus­tus 2014
  • Dins­dag 3 t/m vrij­dag 6 juni 2014 - Extra Zorg­bede­vaart

Extra Zorg­bede­vaart

De Extra Zorg­bede­vaart, speciaal bestemd voor degenen, die moei­lijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rij­den tou­ringcars met lift­voor­zie­ning. Deze Extra Zorg­bede­vaart staat onder lei­ding van een pries­ter, een arts, verpleeg­kun­digen en brancardiers.

Vrij­wil­li­gers, die verpleegtaken of ver­zor­gingstaken of huishou­de­lijke taken op zich willen nemen zijn welkom. In­for­ma­tie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres.

Meer in­for­ma­tie

Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer in­for­ma­tie, neem dan voor zowel de bede­vaarten als voor de Extra Zorg­bede­vaart contact op met:

R.M. de Lange - Vlaar
van Santenlaan 61
1701 BV Heer­hu­go­waard

tel: 072 - 57 10 294
mobiel: 06 - 10 30 83 15
e-mail: rm.delange-vlaar@quicknet.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose