Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde kostersdag

Tweehonderd kosters bijeen in Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 14 maart 2014
foto: Leobard Hinfe­laar
Groepsfoto van de Kostersdag 2014
Groeps­foto van de Kosters­dag 2014

Op 8 maart jongst­le­den waren in Heiloo ruim twee­hon­derd kosters aanwe­zig op de tweede dio­ce­sane kosters­dag van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het dag­pro­gramma werd geopend met een eucha­ris­tie­vie­ring, gece­le­breerd door mgr. Punt. Na de koffie kregen de kosters een bezielende lezing van pastoor Dresmé over de ge­schie­de­nis, inhoud en verant­woor­de­lijk­heid van het kosters­ambt in een kerk waar men welkom is.

De lunch gaf een goede moge­lijk­heid voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling van erva­ringen en het mid­dag­pro­gramma werd gevuld met het deel­ne­men aan diverse work­shops.

Na deze leerzame erva­ringen werd de succes­volle dag af­ge­slo­ten met een in­spi­re­rend betoog van Leo Fijen, die in een aantal concrete punten de kosters bemoe­digde vooral door te gaan met hun be­lang­rijke taken in en buiten de kerk.

Hier­on­der een fotoreportage door Leobard Hinfe­laar.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose