Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Arm, armer, rijkst!

Zondag 13 april 2014 - WereldjongerenDAG

gepubliceerd: donderdag, 6 maart 2014

Op zon­dag 13 april 2014 wordt we­reld­wijd de 29e Wereld­jon­ge­renDAG gevierd. Ook in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt voor jon­ge­ren een speciale dag in Haar­lem geor­ga­ni­seerd met het thema: ‘arm, armer, rijkst!’. Het is dé dag om kennis te maken met vele jon­ge­ren uit het bisdom, gezellige momenten te delen maar ook om samen ons geloof te vieren. Het thema is: ‘arm, armer, rijkst’.

Mgr. Hendriks

Zondag 13 april 2014 - WereldjongerenDAGDe dag start om 11.30 uur in de St Joseph­kerk, waar Mgr. Hendriks in de eucha­ris­tie­vie­ring zal voor­gaan en de Life Teen-band de vie­ring muzikaal zal opluis­te­ren. Daarna ver­plaatsen we ons naar ‘Stem in de Stad’, een oecu­me­nisch diaco­naal centrum. Daar komen dage­lijks inwoners uit Haar­lem langs voor een praatje of om te eten. Ook wor­den vanuit ‘Stem in de Stad’ dak- en thuis­lozen bezocht. Joris Obdam van het straat­pas­to­raat zal ons deze dag meer over zijn werk ver­tellen. In ‘Stem in de Stad’ zal het hoofd­pro­gramma met o.a. klein­kunstenares Charlotte Glorie plaats­vin­den.

Charlotte Glorie

Charlotte Glorie staat bekend om haar eigen ge­schre­ven conference­tek­sten en melodieën en ze begeleidt zich­zelf op de piano. Charlotte is vanaf haar geboorte (1970) blind. Daardoor ziet ze de dingen let­ter­lijk, maar ook figuur­lijk anders!

Gedurende de mid­dag zullen er ver­schil­lende actieve, ont­moe­tende, creatieve en ver­die­pende work­shops wor­den aan­ge­bo­den, met als afslui­ting een heer­lijke maal­tijd.

Arm, armer, rijkst

Traditie­ge­trouw schrijft de paus voor deze dag een brief aan de jon­ge­ren en geeft hij een thema voor de dag mee, gebaseerd op een Bijbelvers. Dit jaar is dat Mt. 5:3 “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen”. De paus zegt in zijn brief dat we in de eerste plaats vrij moeten proberen te zijn van mate­rië­le dingen. Daar­naast zijn de armen niet alleen mensen aan wie wij iets kunnen geven. De armen hebben ons veel te bie­den en te leren! Een mooi thema voor deze dag!

Details

Toegang: € 7,50
Leef­tijd: 16-30 jaar
Locaties: St Joseph­kerk, Jans­straat 43, Haar­lem & Stem in de Stad, Nieuwe Groen­markt 22, Haar­lem

In­for­ma­tie en opgave

De 29e Wereld­jon­ge­renDAG wordt geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­plat­form.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose