Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start unieke kathedrale koorschool Paramaribo

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2009
Op vrij­dag­mid­dag 16 ok­to­ber om 16.00 uur in Paramaribo, zal Mgr. De Bekker, Bis­schop van Paramaribo, offi­cieel de Ka­the­drale Koor­school Suriname openen. Dit is met Neder­landse steun tot stand geko­men in het kader van de Twin­ning facility.

De ope­ning vindt plaats tij­dens een open­ba­re repe­ti­tie waarop de leer­lin­gen van de Koor­school zingen en les krijgen in aanwe­zig­heid van ouders, geno­dig­den, hoog­waar­dig­heids­bekle­ders en de media. De aanwe­zigen krijgen een goede indruk van de bij­zon­dere werk­wij­ze van de Koor­school, als het ware een ‘kijkje in de keuken’.

De Koor­school is uniek voor Suriname en het gehele Cari­bische gebied. Zestig kin­de­ren van de basis­school krijgen iedere dag naast de gewone lessen een uur zangles en muziektheorie. Ze zijn geselec­teerd uit 2.500 leer­lin­gen van basis­scho­len in Paramaribo. In vier jaar tijd bereiken zij een zeer hoog muzikaal niveau. Elk jaar stromen nieuwe talent­volle leer­lin­gen in en krijgen de kans zich op inter­na­tio­naal niveau te ont­wik­ke­len.

De kin­de­ren vormen samen het Ka­the­drale Koor van de St. Petrus & Paulus Kathedraal. Dit is de grootste houten Kathedraal ter wereld. De Kathedraal wordt momenteel gerestaureerd en staat in het hart van de Surinaamse bevolking. De kinderen worden nu al getraind om vanaf de opening schitterende zang te brengen.

Engeland kent een grote traditie op het gebied van koorscholen, zoals bijvoorbeeld het St. Pauls Cathedral Choir en het Westminster Cathedral Choir. Nederland kent Kathedrale Koorscholen in Haarlem en Utrecht. Het is uitzonderlijk dat een dergelijke Kathedrale Koorschool in deze tijd kan worden gestart.

Naast het ver­zorgen van vie­rin­gen in de heropende Petrus & Paulus Kathedraal biedt de Koorschool talentvolle kinderen de kans wereldliteratuur te zingen. Daarnaast biedt het Kathedrale Koor een podium voor Surinaamse componisten om eigen composities op hoog niveau te laten uitvoeren. Het koor zal daarom een ambassadeursfunctie voor de Surinaamse cultuur gaan vervullen en een grote stimulans zijn voor de jeugdzang in Suriname zelf.

De opbouw van de Koorschool is onderdeel van het Twinningproject ‘Tools for Community Development’ dat wordt uitgevoerd door de stichting Code-X uit Nederland. Voor dit project verblijft dirigent en projectleider Albert Arens in Suriname. Hij leidt tevens een team van koorleiders op voor de Koorschool.

Meer informatie over dit project vindt u op:
www.bisdomparamaribo.org/lang-nl/nieuws/95-koor­school
suriname.code-music.nl/Default.aspx?tabid=1229Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose