Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sant’Egidio opent huis in Amsterdam

Woensdag 19 februari 2014

gepubliceerd: donderdag, 20 februari 2014

Sant’ Egidio opent huis in AmsterdamDe chris­te­lijke leken­ge­meen­schap Sant’ Egidio was al lan­ger actief in Neder­land, maar heeft nu een eigen huis betrokken. Woens­dag 19 februari 2014 was de fees­te­lij­ke ope­ning van de kerk/pastorie van de St. Anna - Boni­fa­tius in de 2e Ooster­park­straat 246 in de hoofd­stad als onder­ko­men van Sant’ Egidio Neder­land.

Hier zullen de ini­tia­tie­ven uit­gaan naar de thuis­lozen, de ouderen, kin­de­ren, de zwaksten voor wie de ge­meen­schap van Sant’ Egidio vriend wil zijn. Aanwe­zig bij de ope­ning waren Mw. Hilde Kieboom, verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio in de Lage Landen, Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio Am­ster­dam, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, heel wat mensen van de ge­meen­schap in Antwerpen en vele belang­stel­len­den.

Met de de ont­hul­ling van het naambord heeft Sant’ Egidio nu offi­cieel een stek in Neder­land. Daar­naast was er ook een gebeds­dienst waarbij mgr. Hendriks de over­we­ging hield en wer­den de fees­te­lijk­he­den af­ge­slo­ten met een geanimeerde receptie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose