Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief over het pausbezoek

gepubliceerd: zaterdag, 15 februari 2014

Onder de Neder­landse bevol­king leeft een groot en­thou­sias­me voor een paus­be­zoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bis­schop­pen van Neder­land vin­den het hart­ver­war­mend dat zovelen geraakt en geïnspireerd wor­den door paus Fran­cis­cus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bis­schop­pen hebben bij hun Ad Limina bezoek per­soon­lijk de bewogen­heid van de paus mogen ervaren en weten zich ge­sterkt door zijn bemoe­diging en zijn oproep om de hoop te bewaren.

Bisschoppenconferentie tijdens het Ad Liminabezoek
De bis­schop­pen van Neder­land tij­dens het Ad Limina­be­zoek

De moge­lijk­heid van een paus­be­zoek heeft velen in bewe­ging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet moge­lijk was. De bis­schop­pen hebben daarom in hun eerst­volgende ver­ga­de­ring besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij na­tuur­lijk van harte welkom is. Dat er geen uit­no­di­ging kwam, was voor velen een teleur­stel­ling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kar­di­naal Eijk en alle andere bis­schop­pen de paus graag in Neder­land had­den verwelkomd.

Er werd een bur­gerini­tia­tief gestart tot het verzamelen van hand­te­keningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Neder­land te komen. De bis­schop­pen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de pa­ro­chies in­for­meren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toe­komst een moge­lijk­heid voordoen voor een uit­no­di­ging, dan gaan de bis­schop­pen dit zeker opnieuw bespreken.

Ondertussen hopen wij dat het en­thou­sias­me voor paus Fran­cis­cus en zijn ge­tui­ge­nis van het Evan­ge­lie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bid­den dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad.

De R.-K. bis­schop­pen van Neder­land

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose