Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gesprek bisschoppen met secretaris Congregatie Religieuzen

gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2014
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect van de Congregatie, kard. Braz de Aviz
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect
van de Con­gre­ga­tie, kard. Braz de Aviz

Aarts­bis­schop J. Rodriguez Carballo, se­cre­ta­ris van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen en Dr. Daniela Leggio, hoofd van dienst van de Con­gre­ga­tie waren enkele dagen te gast in Neder­land om de situatie van de Neder­landse reli­gi­euzen te leren kennen. In dat kader vond op woens­dag 12 februari een gesprek plaats tussen ver­te­gen­woor­digers van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en van de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen).

In een open gesprek wer­den de vragen be­spro­ken waar­mee de bis­schop­pen te maken hebben in hun contacten met reli­gi­euze in­sti­tu­ten waar­van er een aantal van dio­ce­saan recht zijn, die dan ook een bij­zon­dere band met een bepaald bisdom hebben.

Aan het gesprek, dat in ’s-Hertogen­bosch plaats­vond, namen deel: br. Cees van Dam, zuster Mary Ringnalda en prof. dr. mr. P.J.E. Chatelion Cournet namens de KNR en mgr. Fr. Wiertz, mgr. J. van Burg­ste­den, mgr. J. Liesen, mgr. T. Hoogen­boom en mgr. J. Hendriks namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. (arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose