Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oprichting klooster Aalsmeer

Toestemming Curiecongregatie

gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2014
Gedeelte van het decreet van de Congregatie voor de Religieuzen
Gedeelte van het decreet van de
Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen

De Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen heeft namens paus Fran­cis­cus toestem­ming verleend om in Aalsmeer een Benedic­tines­sen­klooster op te richten. De zusters van ver­schil­lende natio­na­li­teiten zijn afkoms­tig van de abdij van Sant’Angelo in Pontano (Aarts­bis­dom Fermo) in Italië en hebben sinds enige tijd het klooster betrokken naast de pa­ro­chie­kerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer, op een paar hon­derd meter van de studio’s van Joop van den Ende.

De toestem­ming betekent dat de veer­tien monialen - vrouwe­lijke monniken - een eigen postulaat en noviciaat kunnen hebben en professie (geloften-afleg­ging) kunnen doen in het op te richten klooster. Vrouwen die willen intre­den in het klooster kunnen dat nu doen, nadat toestem­ming van het ‘moe­der­klooster’ in Italië is verkregen. De toestem­ming betekent ook dat - als alles met betrek­king tot het klooster meer de­fi­ni­tief is gere­geld - de formele, canonieke oprich­ting mag plaats­vin­den.

Het nieuwe klooster is toegewijd aan Maria, tempel van de heilige Geest.

Gasten zijn er van harte welkom. (arsacal.nl)

Sister-act

Op deze web­si­te zijn ook twee filmpjes te zien waarin de zusters liedjes uit Sister-act zingen in het bis­schops­huis.

Google Streetview

Het klooster aan de Stommeerweg is ook te bekijken middels Google Streetview.
Klik op de afbeel­ding om virtueel in de buurt rond te kijken.

Stommeerweg, Aalsmeer - Google Streetview

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose