Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Jongerendag wordt KJD Festival

Nieuw, Puur en Intens

gepubliceerd: maandag, 10 februari 2014

Nieuw, Puur en Intens. Dat is het motto van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) in nieuwe stijl, 28 en 29 juni in Nieuwkuijk. ‘Geloven is een intense erva­ring,’ zegt project­lei­der Marjolijne Koomen over het motto. ‘Geloven is iets wat je raakt en je in bewe­ging zet. Daarin zoeken wij als jon­ge­ren naar authenci­teit, we willen puur­heid zien. Practice what you preach. Dat zie je terug in de opzet van het nieuwe festival.’

KJD Festival

KJD Festival - Nieuw, Puur en intensBegin 2013 maakte Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Katho­lie­ke Kerk, bekend dat de jaar­lijkse Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag over zou gaan in een nieuw format: niet lan­ger één ont­moe­tings­dag in een grote hal, maar twee dagen – met over­nach­ting – op een groen festival­ter­rein. De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag is omge­doopt tot KJD Festival.

Goede muziek

Op het festival tre­den meer­dere bands op, de organi­sa­tie gaat de eerste bandnamen in de loop van deze week bekendmaken. ‘Ik kan alvast ver­tellen dat de line-up een leuke mix van ver­schil­lende muziek­stijlen wordt, van artiesten die in hun muziek hun chris­te­lijke iden­ti­teit tot uiting brengen,’ aldus project­lei­der Marjolijne.

Start op zater­dag of alleen zon­dag

Naast goede muziek kunnen de festival­gan­gers theater, sprekers, work­shops, masterclasses en ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten ver­wach­ten. Het festival start op zater­dag aan het eind van de mid­dag met een pro­gram­ma voor jon­ge­ren van 16 jaar en ouder. Het pro­gram­ma op de zon­dag is voor jon­ge­ren van 12 - 30 jaar.  Deze dag start met een grote eucha­ris­tie­vie­ring in de open lucht, die live door de RKK zal wor­den uitgezon­den op Neder­land 2 en waarin Mgr. Punt hoofd­cele­brant is.

Abdij Mariënkroon - Nieuwkuijk

De locatie voor het festival is het terrein van Abdij Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk. Marjolijne: ‘We zijn te gast bij de Focolare­be­we­ging, een van de nieuwe katho­lie­ke bewe­gingen die in Neder­land al jaren betrokken zijn bij de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag. Het is een prach­tig terrein in een groene omge­ving. Je tentje opslaan in de achtertuin van een echte abdij, tot ’s avonds laat genieten van goede muziek en ’s ochtends wakker wor­den van de fluitende vogels... dat wordt toch intens genieten?’

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose