Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Een Kerk, waar je welkom bent’

Kostersdag zaterdag 8 maart 2014

gepubliceerd: maandag, 3 februari 2014

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert zater­dag 8 maart a.s. voor de tweede keer een kosters­dag. Dit jaar is het thema voor de dag: ‘Een Kerk, waar je welkom bent’. Tijdens de dag is er een gevarieerd pro­gram­ma met een eucha­ris­tie­vie­ring, een inlei­ding en diverse work­shops.

Kostersdag 2013
Kosters­dag 2013

Bis­schop Punt en de bekende RKK-presentator Leo Fijen hebben hun mede­wer­king toegezegd. De dag biedt daar­naast gelegen­heid voor alle (hulp)kosters om elkaar te ont­moe­ten, erva­ringen uit te wisselen en kennis te ver­die­pen.

‘Een Kerk, waar je welkom bent’

‘Een Kerk, waar je welkom bent’, dat is iets waar we graag samen inhoud en vorm aan geven binnen onze pa­ro­chies: een kerk die uitno­digt, waar je graag komt en binnen gaat. De kosters zijn daarbij sleu­tel­fi­gu­ren. Zij zetten zich binnen de geloofs­ge­meen­schap op bij­zon­dere wijze in voor het kerk­ge­bouw, zij maken het moge­lijk dat de li­tur­gie gevierd kan wor­den en zij zijn steeds in de weer om van de kerk een plaats te maken waar de geloofs­ge­meen­schap en gasten zich thuis voelen.

Voor het bisdom is de kosters­dag ook een blijk van grote waar­de­ring voor de enorme inzet en be­trok­ken­heid van de vele (hulp)kosters in ons bisdom. Alle (hulp)kosters nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan deze dag!

Details

locatie: Dio­ce­saan Centrum O.L.Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
datum: Zater­dag 8 maart 2014
tij­den: 10.00 tot 16.00 uur (lunch wordt u aan­ge­bo­den)
pro­gram­ma: Eucha­ris­tie­vie­ring, inlei­ding ‘een Kerk waar je welkom bent’, work­shops en ont­moe­ting
aanmel­ding: e-mail: info@olvter­nood.nl
tele­foon: (072) 505 12 88 (mevr. W. de Bruin)
ver­slag 2013: Veel belang­stel­ling voor eerste kosters­dag
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose