Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Viering 40 Jaar Consecratie Titus Brandsmakerk Amstelveen

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2009

Op zon­dag 11 ok­to­ber 2009 werd in een fees­te­lij­ke vie­ring God dank gebracht voor de consecratie van de kerk tot huis van God, tot plaats van ont­moe­ting van mensen met God en tot ont­moe­tings­plek voor gelo­vi­ge mensen. Pater Ben Wolbers, overste van de Karmelieten ging in deze vie­ring voor. Samen met de oud pastores de paters Constant Dölle, Johan Strijtveen, Joop Ruijter en de hui­dige pastor pater Tom Buiten­dijk. Het koor o.l.v. Ben Verbraeken zong de Missa Pontifcalis II van Perosi.

Op 11 ok­to­ber 1969 wijdde bis­schop Zwart­kruis de nieuw gebouwde kerk van Christus’ ver­heer­lij­king (de Thabor) in. De moe­der­kerk van deze nieuwe kerk was de Kerk van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. In 1990 fuseer­den de Carmel­paro­chie en de Thabor­paro­chie tot de hui­dige Titus Brandsma­paro­chie.

De ge­schie­de­nis van de pa­ro­chie is niet die van de pastores. Het zijn de pa­ro­chi­anen die het leven van de pa­ro­chie gestalte geven. Van meet af aan hebben de pa­ro­chi­anen actief meege­dacht en mee gehandeld in alle facetten van het pa­ro­chie­le­ven. In de li­tur­gie, de diaconie, de MOV- groepen, in de oecu­me­nische ver­ban­den, in de kin­der-, jon­ge­ren- en vol­was­se­nen­ca­te­che­se, in bestuur en beleid hebben vele pa­ro­chi­anen hun kennis en kunde ingebracht. De weekeind­vie­ringen zijn van meet af aan onder­steund door een koor en door dirigenten die ook het kerk­volk mee laten zingen. In de vie­rin­gen wordt en­thou­siast door ie­der­een mee gezongen. Na de zon­dags­vie­ring is er altijd ge­za­men­lijk koffie drinken. Bij wijze van grap zei iemand: “de koffie is het achtste sacra­ment.” De pa­ro­chie is er voor allen en van allen. Er heerst een sfeer van zuster­lijk­heid en broe­der­lijk­heid, van harte­lijke gast­vrij­heid, van zorg om elkaar.

Ken­mer­kend voor de pa­ro­chie is de ver­bon­den­heid met de Orde van Karmel De groep Karmelieten ver­zorgt al meer dan twin­tig jaar “Raak­punt, Centrum van Spiri­tua­li­teit”. Dit is een mooi aanbod voor be­zin­ning en ver­die­ping waar velen aan deel nemen. De ge­schie­de­nis van de pa­ro­chie is daar­mee ook een stukje ge­schie­de­nis van het gees­te­lijk leven in Am­stel­veen. In zijn ver­kon­di­ging zei pater Wolbers OCarm heel dui­de­lijk: “ In het pa­ro­chie­le­ven gaat het niet op de eerste plaats om de kerk. De zin van het pa­ro­chie­le­ven is of zoekende mensen hun weg naar God kunnen vin­den.” In de regio­vor­ming en in de processen van kerkop­bouw zal dit thema: “onze weg naar God” nooit mogen ont­bre­ken. Titus Brandsma zal ons er aan blijven her­in­ne­ren.

p. Tom Buiten­dijk OCarmBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose