Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

OriŽntatieweekend De Tiltenberg

Zaterdag 22 en zondag 23 februari 2014

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2014

Denk je er wel eens over pries­ter te wor­den? Vraag je je wel eens af dit de weg is die God je wijst? Denk je erover om je aan te mel­den voor de pries­ter­oplei­ding? De ori­ën­ta­tie­da­gen van De Tilten­berg bie­den je een goede gelegen­heid om na te denken over je roe­ping en kennis te maken met de semi­na­rie­gemeen­schap!

De TiltenbergJe bent van harte welkom op zater­dag 22 februari vanaf 16.00 uur, waarna je nader kennis kunt maken met de rector van De Tilten­berg en de semi­na­rie­gemeen­schap. Tijdens de dagen neem je deel aan het gewone leven van het semi­na­rie, is er veel gelegen­heid om vragen te stellen, en is er uiter­aard ook tijd voor gemeen­schap­pelijk gebed en medi­ta­tie. Het weekend wordt af­ge­slo­ten na het avondeten op zon­dag­avond, om ongeveer 18.30 uur.

Deze dagen zijn een goede gelegen­heid om nader kennis te maken met De Tilten­berg en de semi­na­rie­ge­meen­schap, en om je te be­zin­nen over je roe­ping.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose