Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging lezing Bavo hemelse steden in aardse vormen

Maandagavond 3 maart 2014 in de plebanie van de Bavokathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 21 januari 2014

De vrien­den­kring van de nieuwe Bavo or­ga­ni­seert op maan­dag 3 maart om 19.45 uur een lezing over het thema van het ‘hemels Jeru­za­lem’ in het werk van vader en zoon Cuypers, res­pec­tie­ve­lijk de architect van het Am­ster­damse Rijks­mu­seum en van de nieuwe Bavo te Haar­lem.

Uitnodiging lezing Bavo hemelse steden in aardse vormenDe lezing zal wor­den onder­bro­ken door de Ka­the­drale Bavo Cantorij die zingende zullen toelichten hoe dit thema de twee gebouwen verbindt.

Dat doen zij met de hymne In festo dedicationis ecclesiae van de Neder­landse com­po­nist Alphons Diepenbrock. Die begint met ‘Hemelse stad Jeru­za­lem’. Spreken zal deze avond dr Ber­na­dette van Hellen­berg Hubar. Zij heeft onlangs de kunst- en cultuur­his­to­ri­sche waar­den­stel­ling voor de res­tau­ra­tie van de nieuwe Bavo afgerond. Al vanaf haar studie kunstge­schie­de­nis, die ze afrondde met haar scriptie over de romaanse Servaas­kerk in Maastricht, heeft het visioen van Johannes haar geïntri­geerd. Het thema van de hemelse stad kwam terug, toen ze bezig was met haar proef­schrift over het Rijks­mu­seum en kan als een van de leidmotieven in het oeuvre van Cuypers senior wor­den beschouwd. Dat dit motief ook in de nieuwe Bavo een prominente positie inneemt, mag eigen­lijk niet verbazen.

In de lezing die zij geeft, wil zij haar toehoor­ders mee­ne­men naar hemelse ste­den in aardse vormen. De lezing is op maan­dag 3 maart a.s. om 19.45 uur in de plebanie ingang Emma­plein. Voor de entree wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd (leden vrien­den van de Nieuwe Bavo na­tuur­lijk vrij).

Belang­stel­len­den wor­den ver­zocht zich aan te mel­den bij de vrien­den@rkbavo.nl

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose