Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Next Step

Jong Katholiek Vormingsweekenden 2014

gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2013

In februari, maart en mei 2014 wor­den door Jong Katho­liek drie lan­de­lijke vor­mings­weeken­den geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren (16-30). Een prach­tig aanbod voor als je je geloof ver­der wilt ver­die­pen.

Jong Katholiek Vormingsweekenden - The Next StepDeze drie weeken­den wor­den georgani­seerd voor al die jon­ge­ren die toe zijn aan een volgende stap in hun geloof; die meer kennis en ver­die­ping willen opdoen. De weeken­den bie­den een mooie kans om die volgende stap te zetten. Op het pro­gram­ma staan o.a. inlei­dingen over boeiende on­der­wer­pen, prak­tische en in­spi­re­rende voor­beel­den uit Neder­land, een eigen coach, ge­za­men­lijke gebeds­momenten en na­tuur­lijk veel gezellig­heid met elkaar.

Tijdens het eerste weekend van 21 t/m 23 februari is ook Mgr. Hendriks van de partij.

Lees de digitale fol­der met alle be­lang­rijke in­for­ma­tie over exacte data, locaties en inhoud van de weeken­den. De totale kosten zijn € 275 all in voor de drie weeken­den. Maar dankzij sponso­ring van de Neder­landse bis­dom­men, kun je al voor € 199 deel­ne­men aan de drie weekends - dat is nog geen € 70 per weekend!

Zou je graag als jon­gere willen door­groeien in je geloof en je hard willen maken voor jon­ge­ren­ac­ti­vi­teiten, dan is dit weekend echt iets voor jou. Je leert meer over de lei­ding van God in je leven zodat je andere jon­ge­ren beter leert be­ge­lei­den.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose