Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Next Step

Jong Katholiek Vormingsweekenden 2014

gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2013

In februari, maart en mei 2014 wor­den door Jong Katho­liek drie lan­de­lijke vor­mings­weeken­den geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren (16-30). Een prach­tig aanbod voor als je je geloof ver­der wilt ver­die­pen.

Jong Katholiek Vormingsweekenden - The Next StepDeze drie weeken­den wor­den georgani­seerd voor al die jon­ge­ren die toe zijn aan een volgende stap in hun geloof; die meer kennis en ver­die­ping willen opdoen. De weeken­den bie­den een mooie kans om die volgende stap te zetten. Op het pro­gram­ma staan o.a. inlei­dingen over boeiende on­der­wer­pen, prak­tische en in­spi­re­rende voor­beel­den uit Neder­land, een eigen coach, ge­za­men­lijke gebeds­momenten en na­tuur­lijk veel gezellig­heid met elkaar.

Tijdens het eerste weekend van 21 t/m 23 februari is ook Mgr. Hendriks van de partij.

Lees de digitale fol­der met alle be­lang­rijke in­for­ma­tie over exacte data, locaties en inhoud van de weeken­den. De totale kosten zijn € 275 all in voor de drie weeken­den. Maar dankzij sponso­ring van de Neder­landse bis­dom­men, kun je al voor € 199 deel­ne­men aan de drie weekends - dat is nog geen € 70 per weekend!

Zou je graag als jon­gere willen door­groeien in je geloof en je hard willen maken voor jon­ge­ren­ac­ti­vi­teiten, dan is dit weekend echt iets voor jou. Je leert meer over de lei­ding van God in je leven zodat je andere jon­ge­ren beter leert be­ge­lei­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose