Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ruim 75 jongeren bij elkaar voor kerstdiner in Alkmaar

gepubliceerd: woensdag, 18 december 2013

Alhoewel we nog in de advents­periode zitten, kwamen afge­lopen zon­dag ruim 75 jon­ge­ren bij elkaar voor een bij­zon­der kerst­diner in Alkmaar. Kerst heeft iets magisch, maar waar zit dat nu precies in? Zijn het de lie­de­ren, is het de versie­ring, is het de aan­dacht voor elkaar? Of is het juist om dat grote won­der van de geboorte van Jezus wat niet is te bevatten?

KerstfeestVooraf aan het kerst­di­ner had­den de jon­ge­ren een gebeds­vie­ring voor­be­reid met kape­laan Jeroen de Wit. Ook kape­laan Jeroen ver­telde wat hem bij­zon­der heeft getroffen aan het kerst­ver­haal. “In het Evan­ge­lie lees je dat God hele een­vou­dige mensen kiest om bij de geboorte van zijn Zoon te zijn. Aller­eerst na­tuur­lijk Jozef, Maria, maar ook de her­ders.”

Kape­laan Jeroen is inmiddels een half jaar pries­ter, maar voordat hij de stap zette om pries­ter te wor­den was hij onge­luk­kig. Hij had een bloem­kwe­ke­rij in Australië, maar vond daar niet zijn geluk. Hij vroeg zich af of God in deze tijd ook een­vou­dige mensen kiest voor zijn plan met de wereld. Uit­ein­de­lijk voelde kape­laan Jeroen een diepe vreugde in zich waar­van hij aanvoelde dat deze niet van zich­zelf was en van God moest komen. Die vreugde heeft hem gebracht waar hij nu is; pries­ter en voelt zich gelukkig.

De vie­ring werd muzikaal onder­steund door de ‘Waves of Young Disciples’ die de kerst­sfeer er goed in wisten te brengen. Na een gezellige borrel, stond er in de boven­ruim­te van de HH. Matthias-Lau­ren­tius een uit­ge­breid buffet voor de jon­ge­ren klaar.

Aan de jon­ge­ren was gevraagd ook iets mee te nemen voor de voedsel­bank in Am­ster­dam Osdorp en er werd ruim ingezameld. Doordat kerst dit jaar op woens­dag en don­der­dag valt, de oor­spron­ke­lijke toeleve­rings­da­gen van de voedsel­bank, was er een dringende nood aan producten gezien de gebruike­lijke instanties dit jaar hun toeleve­rings­da­gen niet kon­den ver­zet­ten.

Tussen het buffet en het dessert had­den jon­ge­ren een leuke “pubquiz” voor­be­reid met vragen over onder andere de voedsel­bank. Aan het einde van de avond vooral blije gezichten. Het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom die het kerst­di­ner had voor­be­reid verdient een dikke pluim!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose