Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ruim 75 jongeren bij elkaar voor kerstdiner in Alkmaar

gepubliceerd: woensdag, 18 december 2013

Alhoewel we nog in de advents­periode zitten, kwamen afge­lopen zon­dag ruim 75 jon­ge­ren bij elkaar voor een bij­zon­der kerst­diner in Alkmaar. Kerst heeft iets magisch, maar waar zit dat nu precies in? Zijn het de lie­de­ren, is het de versie­ring, is het de aan­dacht voor elkaar? Of is het juist om dat grote won­der van de geboorte van Jezus wat niet is te bevatten?

KerstfeestVooraf aan het kerst­di­ner had­den de jon­ge­ren een gebeds­vie­ring voor­be­reid met kape­laan Jeroen de Wit. Ook kape­laan Jeroen ver­telde wat hem bij­zon­der heeft getroffen aan het kerst­ver­haal. “In het Evan­ge­lie lees je dat God hele een­vou­dige mensen kiest om bij de geboorte van zijn Zoon te zijn. Aller­eerst na­tuur­lijk Jozef, Maria, maar ook de her­ders.”

Kape­laan Jeroen is inmiddels een half jaar pries­ter, maar voordat hij de stap zette om pries­ter te wor­den was hij onge­luk­kig. Hij had een bloem­kwe­ke­rij in Australië, maar vond daar niet zijn geluk. Hij vroeg zich af of God in deze tijd ook een­vou­dige mensen kiest voor zijn plan met de wereld. Uit­ein­de­lijk voelde kape­laan Jeroen een diepe vreugde in zich waar­van hij aanvoelde dat deze niet van zich­zelf was en van God moest komen. Die vreugde heeft hem gebracht waar hij nu is; pries­ter en voelt zich gelukkig.

De vie­ring werd muzikaal onder­steund door de ‘Waves of Young Disciples’ die de kerst­sfeer er goed in wisten te brengen. Na een gezellige borrel, stond er in de boven­ruim­te van de HH. Matthias-Lau­ren­tius een uit­ge­breid buffet voor de jon­ge­ren klaar.

Aan de jon­ge­ren was gevraagd ook iets mee te nemen voor de voedsel­bank in Am­ster­dam Osdorp en er werd ruim ingezameld. Doordat kerst dit jaar op woens­dag en don­der­dag valt, de oor­spron­ke­lijke toeleve­rings­da­gen van de voedsel­bank, was er een dringende nood aan producten gezien de gebruike­lijke instanties dit jaar hun toeleve­rings­da­gen niet kon­den ver­zet­ten.

Tussen het buffet en het dessert had­den jon­ge­ren een leuke “pubquiz” voor­be­reid met vragen over onder andere de voedsel­bank. Aan het einde van de avond vooral blije gezichten. Het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom die het kerst­di­ner had voor­be­reid verdient een dikke pluim!
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose