Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep tot gebed voor SyriŽ

Raad van Kerken - Derde Adventszondag, 15 december 2013

gepubliceerd: woensdag, 11 december 2013

Oproep tot gebed voor SyriëDe aan­hou­dende strijd in Syrië baart velen grote zorgen. Meer dan 100.000 doden zijn er gevallen; miljoenen mensen zijn op de vlucht. De Assemblee van de Wereld­raad van Kerken, begin no­vem­ber bijeen in Busan (Zuid-Korea), riep de strij­dende partijen ertoe op de onder­hande­lings­tafel te zoeken. De lid­kerken werd gevraagd om ruim­har­tig huma­ni­taire steun te verlenen en te doen wat in hun vermogen ligt om de vrede te dienen.

Brief van de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop van Homs en Hama

Intussen bereikte een brief van de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop van Homs en Hama, bis­schop Selwanos Boutros Alnemeh, de Raad van Kerken in Neder­land. Hij doet daarin op aan­grij­pende wijze ver­slag van het lij­den van chris­te­nen onder de terreur van extreme groepen. Zo wer­den in ok­to­ber in Sadad kerken en kloosters vernield. De chris­te­lijke inwoners wer­den ver­dre­ven en tien­tal­len van hen gedood.

Als kerken in Neder­land voelen wij ons vrijwel mach­te­loos. Maar laten we tenminste dit niet vergeten: te bid­den voor de slacht­of­fers van al dit geweld, te bid­den voor vrede.

Oproep

De Raad van Kerken roept ge­meen­tes en pa­ro­chies ertoe op om op de derde zon­dag van Advent, 15 de­cem­ber, voor­bede te doen voor Syrië, met bij­zon­dere aan­dacht voor de chris­te­nen aldaar.

Voor­bede

Laat ons bid­den.

Voor Syrië,
voor wie daar lij­den onder het geweld,
voor de ontel­baar velen die op de vlucht zijn,
            bid­den wij tot U, barm­har­tige God:
laat er zicht zijn op een eind aan al dat leed.
            Daarom bid­den wij: Heer, ontferm U.

Voor alle partijen die elkaar bevechten op leven en dood,
voor wie gevangen zitten in cirkels van geweld en wraak,
            bid­den wij tot U, grote God:
dat zij het wagen de wapens neer te leggen en
het onderling gesprek te zoeken.
            Daarom bid­den wij: Heer, ontferm U.

Voor wie als chris­te­nen in Syrië wor­den ver­dacht gemaakt,
alsof het niet vanouds ook hun land is;
voor wie verjaagd wer­den uit kloosters en kerken
en moesten aanzien hoe die eeuwen­oude plekken wer­den geruïneerd;
voor wie hun broe­ders en zusters
het slacht­of­fer zagen wor­den van blind fanatisme,
            bid­den wij tot U, trouwe God:
dat zij weten mogen dat U hen niet vergeet.
            Daarom bid­den wij: Heer, ontferm U.

Voor Syrië en heel het Midden-Oosten,
voor die streek waar zoveel strijd en drei­ging is
– van volk tegen volk, geloof tegen geloof –
            bid­den wij tot U, God van hoop:
dat de volken en religies er in vrede leren leven.
            Daarom bid­den wij: Heer, ontferm U.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose