Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop DaniŽl Adwok Kur uit Soedan bezoekt Nederland

gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2010
Op uit­no­di­ging van Kerk in Nood brengt mgr. DaniŽl Adwok Kur, hulp­bis­schop van Khartoem, een bezoek aan Neder­land. Woens­dag­mid­dag bracht hij een bezoek aan mgr. Punt, bis­schop­pe­lijk referent voor de Missie.

Binnen de Soedanese bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is hij hoofd van de com­mis­sie voor Vrede en Ge­rech­tig­heid. Vanuit die functie volgt hij kri­tisch en uit­ge­spro­ken de nationale rege­ring, die volgens hem nog steeds een islamise­rings­po­li­tiek voert.

De bur­ger­oor­log tussen het islami­tische noor­den en het chris­te­lijke zui­den van Soedan eiste tussen 1983 en 2005 miljoenen slacht­of­fers. Meer dan vier miljoen mensen sloegen op de vlucht. Veel vluch­te­lingen streken neer in het hen vijan­dige Khartoem, de hoofd­stad van Sudan.

Het vredesverdrag van 2005 heeft de rust niet terug­ge­bracht. Vluch­te­lingen kunnen nog niet naar huis omdat er nog steeds schermutselingen zijn. Velen ver­denken de islami­tische rege­ring van een dubbele agenda. Het vredesverdrag voorziet in een referendum in 2011 over onaf­han­ke­lijk­heid van het Zuiden. Onge­twij­feld zal de meer­der­heid vůůr een eigen land kiezen. Maar Zuid-Soedan beschikt over rijke olie­bronnen en die geeft niemand graag uit han­den. Door het geweld aan te wakkeren zou het referendum wel eens uit­ge­steld kunnen wor­den en keren mensen uit angst niet terug om te gaan stemmen.

Ondertussen krijgen chris­te­lijke vluch­te­lingen in Khartoem te maken met de strenge islami­tische sharia-wet­ge­ving. Het onder­wijs op de scholen is verplicht in het Arabisch en veel vluch­te­lingen wonen in tenten­kampen mid­den in de woes­tijn.

Toch heeft de katho­lie­ke Kerk van Soedan een bood­schap van hoop. Het scholen­pro­gramma van de bis­schop­pen is een groot succes en ook stu­de­ren tien­tal­len jon­ge­man­nen aan het semi­na­rie. De bis­schop­pen begeven zich zo veel moge­lijk onder het volk om de mensen te bemoe­digen en te steunen.

Zie ook www.kerkin­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose