Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reizen voor jongeren zomer 2010

gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2009
De zomer van 2010 komt eraan! Hier­on­der zijn een aantal reizen voor tieners en jon­ge­ren, die in/vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam geor­ga­ni­seerd wor­den, op een rij gezet.

Pelgrims­tocht naar Santiago de Com­pos­tel­la: 11 t/m 21 au­gus­tus 2010

Denk je erover om mee te gaan naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid in 2011, maar ken je geen andere jon­ge­ren die heen­gaan? Kom dan deze zomer alvast mee naar Santiago de Com­pos­tel­la. Van woens­dag 11 tot en met zater­dag 21 au­gus­tus 2010 or­ga­ni­seert het Jon­ge­ren­pas­to­raat een pelgrims­tocht voor jon­ge­ren (16-30 jaar) naar deze bij­zon­dere plaats. Kernwoor­den zijn: wan­de­len (gemiddeld 20 km per dag), avontuur, ont­moe­ting, afzien, groeien in geloof en samen zijn met andere jon­ge­ren. De reis staat onder lei­ding van Jeroen de Wit (se­mi­na­rist). De kosten van de reis zijn 450 euro inclusief ver­voer en een­vou­dige maaltij­den.

Ben je geďn­te­res­seerd om mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar info@jong­bis­domhaarlem.nl Dan sturen we je meer in­for­ma­tie. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Jon­ge­renreis naar Taizé: 10 t/m 18 juli 2010

Opnieuw wordt er een reis naar Taizé geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren uit dekenaat Alkmaar door het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het dekenaat Alkmaar. Kom mee naar Taizé en laat je verrassen door het een­vou­dige en bij­zon­dere leven van de broe­ders van Taizé en de ont­moe­ting met andere jon­ge­ren. Je kunt je nu al aanmel­den voor deze reis! Jon­ge­ren van buiten het dekenaat Alkmaar kunnen mee, als er plaatsen over zijn.

Meer in­for­ma­tie kun je vin­den via de web­si­te: www.taizereisdekenaatalkmaar.nl


Missiereizen blauwe zusters

De blauwe zusters uit Heiloo or­ga­ni­se­ren twee missiereizen deze zomer, één voor jon­ge­ren en één voor tieners. De reli­gi­euze familie van de blauwe zusters doet missie­werk in meer dan 30 lan­den over de hele wereld en op de meeste plaatsen zijn vrij­wil­li­gers van harte welkom. Zo ook deze zomer in de Oekraďne en Polen en in het Heilig Land. Daar­naast is er na­tuur­lijk ook gelegen­heid voor ontspan­ning en om iets van het land ter plaatste te zien. Je moet reke­ning hou­den met een­vou­dige accommodaties.

Missiereis voor tieners naar de Oekraďne en Polen: 1 t/m 15 au­gus­tus 2010

Je gaat hier samen met de blauwe zusters uit Heiloo en andere tieners in de huizen van de blauwe zusters en paters in de Oekraďne om kin­de­ren te helpen en te vermaken. De reis zal gaan via Polen (Kracow, Vadowice, Czestochowa, de zoutmijn in Wieliczka).

Missiereis voor jon­ge­ren naar Israël: 8 t/m 22 au­gus­tus 2010

Deze reis is bedoeld voor jon­ge­ren vanaf 20 jaar. In de huizen van de blauwe zusters en paters in het Heilig Land werk je met kin­de­ren en ge­han­di­capten. Daar­naast wor­den ook be­lang­rijke plaatsen als Beth­le­hem, Jeru­za­lem en Jericho bezocht.

Neem voor meer in­for­ma­tie contact op met m.milagro@servidoras.org


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose