Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oud Plebaan Jan van der Zalm overleden

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013

In de vroege ochtend van 29 no­vem­ber in in het ver­zor­gingshuis Bolero in Voorhout Mgr. Jan Th. van der Zalm overle­den. Hij is 87 jaar oud gewor­den. Mgr. Van der Zalm was o.a. van 1978 tot 1991 ple­baan van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

Oud Plebaan Jan van der ZalmHij hield erg van de Ka­the­draal en de muziek die daar klonk. In de Ka­the­draal was zijn grote werk het aanleggen van de Eregalerij met bekende en onbekende Neder­landse heiligen, waarover hij ook publi­ceerde. Hij had veel parate kennis wat hem hielp bij het uit­bou­wen van de Ka­the­drale Schat­ka­mer tot een be­lang­rijk museum.

Hij was een zorgzame pastor die de ka­the­drale en de parochiële taken van de Bavo goed in balans wist te hou­den.

Na een welver­diend emeritaat in de buurt van de Bavo, verhuisde Mgr. Van der Zalm in 2006 naar Voorhout, waar hij meer ver­zor­ging kon genieten. Vredig bereidde hij zich daar de laatste weken voor op de ont­moe­ting met zijn Heer.

Op zater­dag 7 de­cem­ber a.s. zal de uit­vaart plaats­vin­den vanuit de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart te Haar­lem. De uit­vaart begint om 11.00 uur en het Ka­the­drale Koor zal de vie­ring muzikaal ver­zorgen.

Op vrij­dag 6 de­cem­ber is er om 19.00 uur een korte avond­wake in de Ka­the­draal, waarna gelegen­heid tot afscheid nemen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose