Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenprogramma Stille Omgang: ‘Open up’

Zaterdag 22 maart 2014

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2013

Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang krijgt in 2014 als thema ‘Open Up’ en daar is weer een fraaie poster bij ont­wor­pen door Impulsar. Een mooie aan­lei­ding om zater­dag 22 maart alvast in de agenda te zetten.

Stille Omgang Jongerenprogramma Open UpAl tien­tal­len jaren wordt er een jon­ge­ren­pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd, eerst door RKJ Am­ster­dam in de Krijt­berg en op het Begijnhof en de laatste jaren door een en­thou­siaste groep jon­ge­ren. Pa­ro­chies en jon­ge­ren­groepen uit het hele land reizen naar Am­ster­dam om daar mee te doen aan een jon­ge­ren­pro­gram­ma en na­tuur­lijk de Stille Omgang te lopen.

Open Up - je openstellen voor God

Het thema van het jon­ge­ren­pro­gram­ma is dit jaar ‘Open Up’. De deel­ne­mers zullen samen op zoek gaan naar hoe ze zich kunnen openstellen voor God. Tijdens het Stille Omgang jon­ge­ren­pro­gram­ma zal een spreker van formaat ingaan op het thema en krijgt ‘Open Up’ onder andere vorm door middel van muziek en theater.

Ook in de li­tur­gie komt het thema terug. Er is een Heilige Mis met als hoofd­cele­brant Mgr. Punt en Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding.

Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma vindt plaats op zater­dag 22 maart 2014, in de Basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. De kerk is recht tegen­over Am­ster­dam Centraal station. Het pro­gram­ma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 uur afgelopen. De entree is € 7,50 per persoon.

Stille Omgang

Ieder jaar trekken duizen­den mensen vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het eucha­ris­tisch won­der van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad Am­ster­dam. Als deel­ne­mer loop je mee in gebed door de bin­nen­stad en laat je zo zien hoe­zeer God bij ons mensen betrokken is. Het blijkt voor de deel­ne­mers een indruk­wekkende en bij­zon­dere erva­ring te zijn om ’s nachts met een grote groep mensen in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is.

In­for­ma­tie

Aanmel­dingGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose