Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interkerkelijke sfeervolle kerstviering in het AFAS stadion

Zaterdag 14 december 2013

gepubliceerd: dinsdag, 19 november 2013

Het kerstspectakel in het AFAS stadion is geannuleerd van­wege on­vol­doen­de belang­stel­ling.

Kerst staat voor geborgen­heid, “samen”, liefde en het evan­ge­lie van Jezus Christus. De kerstge­dachte voel je, deel je, ervaar je. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen geloof maar toch allemaal met dat verlangen naar saam­ho­rig­heid en liefde. En wat kan er mooier zijn dan dit gevoel, deze bele­ving met zijn allen te delen in een prach­tige inter­ker­ke­lijke vie­ring op 14 de­cem­ber 2013 om 19.30 uur in het in kerstsferen aangeklede AFAS stadion in Alkmaar. Tijdens deze vie­ring wordt  het kerst­ver­haal ver­teld middels muziek en theater en zijn er in­spi­re­rende bijdragen van ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende geloofs­over­tui­gingen en sporters.

Voor­af­gaande een sfeer­volle winterfair

Interkerkelijke sfeervolle kerstviering in het AFAS stadionVoor­af­gaand aan de vie­ring vindt in de Kees Kist Lounge van 12.00 uur tot 19.00 uur een sfeer­volle winterfair plaats met een grote diver­si­teit aan exposanten op het gebied van o.a. interieur accessories, bloem- en groeiproducten, kunst, antiek en brocante, uiter­lijke ver­zor­ging, wijnen en delicatessen. De toegang tot deze winterfair is gratis. De inter­ker­ke­lijke vie­ring start om 19.30 uur.

Inhou­de­lijke bijdrage van o.a. Mgr. Punt

Muzi­kanten en theater vormen de basis voor de vertol­king van het kerst­ver­haal. De muziek wordt ver­zorgd door Nick en Simon, de U2 tribute band, het Sunshine kin­der­koor en het Sonore Ensemble. Van pop tot klassiek, alle muziek­stijlen komen voorbij. Het theater wordt breed ingevuld door o.a. acteurs en acrobaten. Daar­naast zullen er inhou­de­lijke bijdragen zijn van onder meer Bis­schop Punt, de burge­mees­ter van Alkmaar de heer P. Bruinooge, David de Vos, Peter Sleebos en Arjan Plaisier.

Meer in­for­ma­tie

Een uit­ge­breide beschrij­ving van dit eve­ne­ment is te lezen op de speciale web­si­te. De kaartverkoop voor de kerst­vie­ring loopt ook via deze site en is inmiddels gestart!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose