Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Architect Peer Houben 12 jaar bij Bouwbureau Bisdom

gepubliceerd: maandag, 18 november 2013

Vrij­dag 15 no­vem­ber werd in de spiegel­zaal van het bisdom Haar­lem fees­te­lijk her­dacht dat architect Peer Houben 12½ jaar als coördinator aan het Bis­schop­pe­lijk Advies­bu­reau Bouw­zaken (BAB) verbon­den is. Samen met zijn collega’s begeleidt hij res­tau­ra­ties, on­der­houd en bouw­pro­jecten, die ook in een tijd waarin men meer over kerk­slui­ting dan over bouwen praat, toch regel­ma­tig voor­ko­men.

Architect Peer Houben 12½ jaar bij Bouwbureau Bisdom
De bis­schop spreekt de heer P. Houben toe;
rechts econoom E. Duijsens

Een enkele keer gaat het over nieuw­bouw van een kerk, zoals in Almere; in andere gevallen gaat het om herinrich­ting of verklei­ning van een kerk­ge­bouw of het creëren van ge­meen­schaps­ruim­ten. Het bouw­bu­reau werkt voor de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam en Rotter­dam, maar voert ook projecten uit voor anderen bis­dom­men, zoals onlangs voor ’s Hertogen­bosch.

Grote projecten in het verle­den waren onder meer De Tilten­berg en het Dio­ce­saan centrum in Heiloo.

Van harte wensen we de heer Peer Houben alle goeds toe voor de toe­komst en fe­li­ci­te­ren hem bij dit jubileum.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose