Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geruchten rond verbod op kerstliederen onjuist

gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2013

Geruchten rond verbod op kerstliederen onjuistDe geruchten die momen­teel circuleren over een verbod door de Rooms Katho­lie­ke Kerk van enkele tra­di­tio­nele kerst­lie­de­ren, stemmen niet overeen met de feiten. In de kerst­tijd wor­den al vele decennia tra­di­tio­nele vroom­heids­lie­de­ren gezongen en dat kan ook zo blijven.

Dit maakt de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie bekend bij monde van mgr. Liesen, referent voor de li­tur­gie en bis­schop van Breda. Wie zingt, bidt tweemaal. De li­tur­gische gezangen zijn daarom een be­lang­rijk onder­deel van de li­tur­gie.

Het is zo dat een aantal  tra­di­tio­nele lie­de­ren momen­teel niet voor­komt op de lijst met goedge­keurde lie­de­ren voor de li­tur­gie. Die lijst wordt gaandeweg aan­ge­vuld. Dit wil echter niet zeggen dat de tra­di­tio­nele vroom­heids­lie­de­ren niet gebruikt mogen wor­den. Van een verbod om geliefde lie­de­ren te zingen, zoals het gerucht gaat, is dus geen sprake. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose