Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerencollecte

Weekend van 16 en 17 november

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2013

In het derde weekend van no­vem­ber, dit jaar dus het weekend van 16 en 17 no­vem­ber, staat in Neder­land de jaar­lijkse Jon­ge­ren­col­lec­te gepland.

JongerencollecteDe Jon­ge­ren­col­lec­te is in 2006 in het leven ge­roe­pen om geld in te zamelen voor het jon­ge­ren­werk in de Kerk. Met hulp van de collecteop­brengst kunnen jon­ge­ren­wer­kers ont­moe­tingen, vor­mings­da­gen en diaconale projecten or­ga­ni­se­ren en nieuwe ma­te­ri­alen ont­wik­ke­len ter onder­steu­ning van het lokale jon­ge­ren­werk in pa­ro­chies.

De Jon­ge­ren­col­lec­te is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek en de Neder­landse bis­dom­men. Uw par­ti­ci­pa­tie wordt zeer ge­waar­deerd.

De opbrengst van de jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar:
ING reke­ning 2784498 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jon­ge­ren­col­lec­teGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose