Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Symposium trekt negentig priesterstudenten naar Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 5 november 2009

In aanwe­zig­heid van de aarts­bis­schop van Utrecht, mgr. dr. W.Eijk, mgr. dr. J. Punt en negen­tig pries­ter­stu­denten uit het hele land gaf van­mid­dag aarts­bis­schop mgr. dr. Mauro Piacenza, se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus zijn derde inlei­ding tij­dens een tweedaags symposium in het kader van het Jaar van de pries­ter.

Het symposium werd don­der­dag­mor­gen geopend door mgr. Eijk. Ver­vol­gens begon mgr. Piacenza aan de eerste van vijf con­fe­ren­ties, waarin hij ver­schil­lende aspecten van het pries­ter­schap behandelt. Donder­dag­mid­dag was er een voetbaltoernooi tussen de ver­schil­lende oplei­dingen die zich voor die gelegen­heid had­den geformeerd tot zes teams.

Het symposium wordt vrij­dag­avond af­ge­slo­ten met de Vespers en aanbid­ding van het H. Sacra­ment, gevolgd door een ge­za­men­lijke maal­tijd.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose