Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Colleges jongerenpastoraat op de Tiltenberg

Vanaf zaterdag 9 november

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2013

Volgende week zater­dag gaan op de Tilten­berg colleges van start in een reeks van drie zater­da­gen over het opzetten van jon­ge­ren­werk in de regio. Het college maakt deel uit van een trai­ning van drie dag­de­len t.a.v. het werken met tieners na het vormsel of jon­ge­ren in de leef­tijd 16+.

Colleges jongerenpastoraatDe trai­ning is bedoeld voor (a.s.) pas­to­rale krachten en vrij­wil­ligers in het jon­ge­ren­werk. Cursus­lei­ding: de heer M. Jansen of de heer M. van der Knaap (afdeling jon­ge­ren­pas­to­raat)

Data en locatie

  • Zater­dag 9 no­vem­ber 2013 (13.45 - 18 uur)
    De bele­vings­we­reld van tieners en jon­ge­ren anno 2013 en wat zijn aan­kno­pings­punten en tips om het geloof op een goede manier ter sprake te brengen? Over ver­schil­lende gene­ra­ties in de kerk en de ont­wik­ke­ling van kind naar vol­was­se­ne. (Dhr. M. Jansen)
  • Zater­dag 14 de­cem­ber 2013 (10.15 - 13.30 uur incl. lunch)
    Bouw­ste­nen voor het opzetten van succes­vol jon­ge­ren­werk in de regio. (Dhr. M. van der Knaap)
  • Zater­dag 1 maart 2014 (13.45 - 18 uur)
    Aan de slag met een zelf opgezet jon­ge­ren­pro­gram­ma en pre­sen­ta­tie van concrete werk­vor­men en ma­te­ri­alen. (Dhr. M. van der Knaap)

Bijdrage en contact

Cursusbijdrage: € 25 incl. lunch op zater­dag 14 de­cem­ber (of € 10 per dag­deel). Deze trai­ning jon­ge­ren­pas­to­raat of navormsel kan op aan­vraag ook gegeven wor­den in een regio. Neem hier­voor contact op met het jon­ge­ren­pas­to­raat, info@jong­bis­domhaarlem.nl

Zater­dag 9 no­vem­ber: combinatie met toerus­ting Vormsel­be­ge­lei­ders

De eerste bij­een­komst op 9 no­vem­ber zal in combinatie wor­den gegeven met de bij­een­komst ‘Toerus­ting Vormsel­bege­lei­ders’ Deze zal in de ochtend al beginnen om 09.00 uur en doorlopen tot 13:45 uur. Daarna gaat de cursus in de mid­dag ver­der over spe­ci­fie­ke onder­werpen voor actief jon­ge­ren­werk.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose