Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dr. Laura Bolondi spreekt voor vrienden van de St. Bavo

Boek over de St Bavo Kathedraal gepresenteerd

gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2013

Boek over de St Bavo Kathedraal gepresenteerdOp maan­dag­avond 28 ok­to­ber is tij­dens een vrij toe­gan­ke­lijke bij­een­komst van de Vrien­den­kring van de St. Bavo Ka­the­draal een nieuwe publi­ca­tie over de bis­schops­kerk ge­pre­sen­teerd.

Diaken Philip Weijers nam het ini­tia­tief om de master-thesis van Dr. Laura Bolondi te vertalen en er foto’s aan toe te voegen. Daar­naast heeft hij een flink hoofd­stuk er aan toe­ge­voegd over de bevin­dingen van de res­tau­ra­tie en de theo­lo­gie daar­van zoals door J. Cuypers bedoeld. Het voor­woord is ge­schre­ven door mgr. Hendriks.

Het boek is een full-color uitgave, formaat 18,4x24,5cm van zo’n 90 pagina’s en 70 kleuren­foto’s; de prijs is € 19,50 excl. porto.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie en bestel­moge­lijk­heden kunt u contact opnemen met Philip Weijers: p.s.weijers@hccnet.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose