Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst jongerenwerkers

Zaterdag 2 november

gepubliceerd: woensdag, 23 oktober 2013

Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkersZater­dag 2 no­vem­ber a.s. zal er voor de tweede keer een in­for­mele net­werk bij­een­komst wor­den geor­ga­ni­seerd voor betrok­ke­nen in het jon­ge­ren­werk binnen ons bisdom. De bij­een­komst is bedoeld voor beroeps­krachten in het pas­to­rale veld evenals voor kern­vrij­wil­li­gers en wordt geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom.

De bij­een­komsten zijn een middel om van elkaars erva­ringen te leren, ons te ver­die­pen in on­der­wer­pen en elkaar beter te leren kennen om zo een goed net­werk te vormen.

Hetgeen we gemeen hebben is passie voor jon­ge­ren en hun in aanra­king te brengen met het Evan­ge­lie! De dag zal om 10.30 uur beginnen en om ongeveer 14.00 uur ein­digen. Aan het einde van de dag vragen wij u voor de lunch om een vrij­wil­lige bijdrage.

Details

Adres: Kruis­weg 63, te Haar­lem.

Graag opgave vóór 28 ok­to­ber door een mail te sturen naar:
info@jong­bis­domhaarlem.nl

Marius van der Knaap &
Matthijs Jansen

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose