Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Portret van een roeping...

gepubliceerd: maandag, 9 november 2009
In het NCRV-pro­gram­ma “Het derde testa­ment” dat op zater­dag­avond 7 no­vem­ber op Neder­land 2 werd uitgezon­den, werd Erik van Gelder gevolgd, een pries­ter­stu­dent die dit studie­jaar vol­tijds aan de oplei­ding is be­gon­nen.

Erik heeft deze stap gezet na in de IT-wereld werk­zaam te zijn geweest. Enkele jaren gele­den is hij katho­liek gewor­den. Het pro­gram­ma laat zien hoe deze “rijke jongeman” alles achterliet om Christus te volgen en de stem van zijn hart. Erik ver­telt over zijn roe­ping, over hoe hij ertoe geko­men is deze stap te zetten en ook over de offers die deze stap met zich mee­bren­gen.

Het pro­gram­ma is nog te zien bij “Uitzen­ding gemist”Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose