Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mädchenchor am Dom Mainz in de Bavo

Concert op woensdagavond 16 oktober

gepubliceerd: donderdag, 10 oktober 2013

Het meisjes­koor van de Dom in Mainz (van 8 - 20 jaar) is bin­nen­kort aan het toeren door Neder­land en geeft woens­dag 16 ok­to­ber een concert in de ka­the­draal St. Bavo. Onder lei­ding van Matthias Bartsch wor­den werken uitge­voerd van Mendelssohn, Duruflé, Gyrowetz en Caplet.

Mädchenchor am Dom Mainz - 16 oktober in de BavokathedraalHet concert begint om 19.30 uur, duurt ongeveer een uur en de toegang is gratis met na afloop een deur­col­lec­te. Als jullie enigszins in staat zijn om te komen, dan heel graag. Wij tre­den in het bui­ten­land tij­dens onze concertreizen ook graag op voor een zo groot moge­lijk publiek!

Over de dirigent: Matthias Bartsch

Matthias Bartsch stu­deerde katho­lie­ke kerk­mu­ziek en diri­geren met het zwaarte­punt koorlei­ding aan de ‘Robert-Schuhmann-Hochschule Düsseldorf. Voor zijn aan­stel­ling als dom­kantor was hij werk­zaam als kerkmusicus in Solingen en Krefeld en hou­der van een leer­op­dracht voor orgel aan de bis­schop­pe­lijke school voor kerk­mu­ziek van het bisdom Essen.

Als stichter en muzikaal lei­der van het kamerorkest Acroama Animata concer­teerde Matthias Bartsch sinds 2006 als dirigent en cembalist in Duits­land en Japan (Tokyo, Yokohama, Kyoto en Naruto).

Over het koor: Mädchenchor am Dom und St. Quintin

Het “Mädchenchor am Dom und St. Quintin” is het jongste koor aan de dom van Mainz. Het koor werd gesticht in 1994 door de toen­ma­lige dom­ka­pel­mees­ter Prof. Matthias Breidschaft. Als dom­kantor nam Matthias Bartsch de lei­ding van het koor in januari 2013 over.

Momen­teel bestaat het koor uit omstreeks 140 zan­geressen tussen de 8 en 20 jaar. Naast omroep-, TV- , CD- en theater producties concer­teerde het koor in de afgelopen jaren onder ander in Parijs (Notre Dame), Barcelona, Valencia, Rome, Liverpool, York, de Oekraïne en de USA (Chicago en New York).

In April 2010 naam het koor als enige Duitse koor met succes aan het 50ste Inter­na­tio­nale koor feest in Loreto, Italië, deel.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose