Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationaal Rozenkransgebed

Zaterdag 12 oktober in Banneux

gepubliceerd: woensdag, 18 september 2013

Op 13 ok­to­ber is er we­reld­wijd een Maria-dag in het kader van het “Jaar van het Geloof” voor­zien. Dat wisten we al een hele tijd. Enkele weken gele­den kreeg het Hei­lig­dom van Banneux vanuit Rome een bij­zon­dere vraag, waarop vanuit Banneux een posi­tief ant­woord werd gegeven. Het opzet is om vanuit het Vatikaan ver­schil­lende Maria-oor­den in een TV-uitzen­ding samen de rozen­krans laten bid­den.

Elf Maria-hei­lig­dommen

Maria-heiligdom BanneuxHet Hei­lig­dom van Banneux werd door het Vatikaan uitgekozen om, samen met tien andere hei­lig­dommen van over de hele wereld, deel te nemen aan deze inter­na­tio­nale rozen­krans. Deze eer kon­den we niet laten voor­bij­gaan. Vanuit Banneux zullen tege­lijker­tijd met de ‘grote’ Hei­lig­dommen van Fatima (Portugal), Lourdes (Frank­rijk), Nazareth (Israël), Guadalupe (Mexico), Kibeho (Rwanda), Akita (Japan), Częstochowa (Polen), Vailankanny (India), Sydney (Australië) en Buenos Aires (Argentinië) de blijde mysteries van de rozen­krans wor­den gebe­den en via een satelietverbin­ding recht­streeks wor­den uitgezon­den.

Bood­schap van de paus

Op 12 ok­to­ber komt ’s avonds het beeld van de Ver­schij­nings­ka­pel van Fatima aan in het Hei­lig­dom van Maria van de God­de­lijke Liefde (Rome). 13 ok­to­ber is immers de ver­jaar­dag van de laatste ver­schij­ning in Fatima. Dan wor­den de tien uit­ge­no­digde Hei­lig­dommen voor­ge­steld en zal de paus een bood­schap brengen, gevolgd door een bood­schap van de kar­di­naal-vica­ris van Rome. Na de rozen­krans volgt in Rome een gebeds­wake. Het hele avond­pro­gramma wordt door de Ita­li­aanse tele­vi­sie (RAI) in Euro­vi­sie recht­streeks uitgezon­den.

Uit­no­di­ging

We nodigen ie­der­een uit om samen in Banneux de rozen­krans te komen bid­den op zater­dag 12 ok­to­ber. De hele gebeds­dienst kan daar gevolgd wor­den op grote schermen tot 22 uur.

Wij willen in onze gebe­den ook ons land, onze Kerk en alle Belgische hei­lig­dommen opnemen. We trachten na­tuur­lijk zoveel moge­lijk mensen in Banneux te verwel­ko­men, en tonen dat het Hei­lig­dom van de Maagd der Armen even be­lang­rijk is als de grote Hei­lig­dommen. Daarom deze oproep voor deze be­lang­rijke gebeur­te­nis.

Grote kerk van het Hei­lig­dom

Wie erbij wil zijn, wordt ver­zocht om vóór 18.00 uur plaats te nemen in de Grote kerk van het Hei­lig­dom. Het pro­gram­ma is slechts ‘voorlopig’. Het zou kunnen dat er vanuit Rome nog kleine wijzi­gingen wor­den aan­ge­bracht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose