Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vicaris-Generaal neemt afscheid

gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2013

Na 49 jaar dienst­baar te zijn geweest voor de Kerk van Haar­lem, zal Mgr drs. M. de Groot zon­dag 22 sep­tem­ber a.s. afscheid nemen van zijn ver­trouwde bisdom. Dit zal gebeuren tij­dens een fees­te­lij­ke Evensong om 16.00 uur in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam, met aan­slui­tend een receptie in de Olofs­ka­pel van het Barbizonho­tel.

Mgr. drs. M. de GrootMgr. Martin de Groot werd in 1933 geboren in Am­ster­dam. Na het klein­semi­narie Hage­veld in Heem­ste­de, doorliep hij filo­so­fie en theo­lo­gie in Warmond en werd in 1960 door de toen­ma­lige bis­schop Mgr. Huibers tot pries­ter gewijd. Na een jaar werk­zaam te zijn geweest als kape­laan te Castricum, volgde een studie­op­dracht in het ker­ke­lijk recht te Rome.

Na de afron­ding van zijn studie werd Mgr. de Groot in 1964 benoemd aan de ker­ke­lijke recht­bank van het bisdom en tevens tot bisdom se­cre­ta­ris. In die laatste hoe­da­nig­heid was Mgr. de Groot in het najaar van 1965 in Rome tij­dens de voorlaatste sessie van het Concilie.

Mgr. de Groot werd onder Mgr. Zwart­kruis officiaal van de ker­ke­lijke recht­bank en in 1983 kanselier van het bisdom. Mgr. Bomers benoemde hem ver­vol­gens tot bis­schop­pe­lijk vica­ris in 1994 en na het plot­se­ling over­lij­den van de bis­schop, benoemde zijn op­vol­ger Mgr. Punt hem in 1998 tot vica­ris-generaal.

Voor zijn grote ver­dienste voor de Haar­lemse Kerk werd Mgr. de Groot in 1985 benoemd tot Ere-kape­laan van de Paus en in maart 2009 tot Ridder in de Orde van Orande Nassau.

Inter­view in Samen Kerk

Interview met mgr. drs. M. de Groot in Samen KerkBij gelegen­heid van zijn gou­den pries­ter­feest heeft Mgr. de Groot een inter­view gegeven in het bisdom­blad Samen Kerk. Van­wege de actuele inhoud en visie op de toe­komst van het bisdom, is het inter­view hier nogmaals in­te­graal te lezen:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose