Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vernieuwde site RKDocumenten.nl nu nog toegankelijker

gepubliceerd: donderdag, 12 september 2013

De Rooms Katho­lie­ke Kerk kent een veel­heid aan ker­ke­lijke teksten, zoals En­cy­clie­ken, exhor­ta­ties, Concilie­do­cu­menten e.d. ter uitleg of onder­steu­ning van het geloof in Jezus Christus.

Grote ver­za­me­ling van ker­ke­lijke do­cu­menten

Vernieuwd Rkdocumenten.nlOp de web­si­te RKDo­cu­menten.nl zijn veel van deze ker­ke­lijke do­cu­menten in - veelal geautoriseerde - ver­ta­lin­gen in de Neder­landse taal te lezen. U vindt hier niet alleen de teksten van En­cy­clie­ken, maar ook toe­spra­ken en homilieën van de Paus. Ook de weke­lijkse catechese in de woens­dagau­diën­tie van de Paus wordt enige dagen later in de Neder­landse vertaling op de site RKDo­cu­menten.nl ge­pu­bli­ceerd.

Daar­naast is ook bij­voor­beeld de gehele Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk, het Ker­ke­lijk Wetboek en het Com­pen­dium van de Sociale Leer te vin­den.

Hierdoor is een uit­ge­breide ‘digitale biblio­theek’ van ker­ke­lijke teksten ontstaan met ruim 3000 do­cu­menten.

Meer dan alleen do­cu­menten

Tevens geeft de web­si­te RKDo­cu­menten.nl de moge­lijk­heid om door al deze do­cu­menten heen te zoeken of, via links, die do­cu­menten of dat Bijbelcitaat te raadplegen waar­naar verwezen wordt. In zoge­naamde “dossiers” (bijv. over “medische ethiek”, “huwe­lijk en gezin” of “Maria”) wor­den over­zichten gegeven van bij elkaar horende teksten. Onder “berichten” wor­den mel­dingen over en analyses of samen­vat­tingen van som­mi­ge teksten gegeven. Zo kunnen veel van de samen­vat­tingen van de preken, die Paus Fran­cis­cus dage­lijks houdt, onder de “berichten” gevon­den wor­den.

Link

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose