Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Valkestijn 85 jaar

Zaterdag 7 september

gepubliceerd: vrijdag, 6 september 2013

Nog weke­lijks celebreert mgr. Valkes­tijn in de doorde­weekse Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Morgen, zater­dag 7 sep­tem­ber, zal hij -deo volente- de respec­tabele leef­tijd bereiken van 85 jaar.

Mgr. drs. J.W.N. ValkestijnMgr. drs. Johannes Wilhelmus Nicolaas Valkes­tijn (geboren in 1928 te Am­ster­dam) werd in 1956 tot pries­ter gewijd. Zijn muziek­studies aan het conserva­torium van Am­ster­dam voltooide hij in 1963.

Hij werd daarna benoemd tot rector cantus van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem en tot de directeur van de daaraan verbon­den Koor­school, een functie die hij 26 jaar lang uitoefende. Onder zijn lei­ding verkreeg het Ka­the­drale Koor natio­nale en inter­natio­nale faam.

In 1982 sloot hij zijn studie Muziek­weten­schap cum laude af. Valkes­tijn heeft diverse li­tur­gische com­po­si­ties op zijn naam staan alsmede talrijke weten­schappe­lijke publi­ca­ties op het gebied van de kerk­mu­ziek.

In 1981 werd hij om zijn vele werk voor de kerk­muziek geëerd met een benoe­ming tot ere­ka­pelaan van Z.H. de Paus. In 1989 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in 1995 ont­ving hij ‘The Honorary Award of Member of the British Empire’ (MBE).

In 2009 verleende bis­schop Punt hem de titel van ere­kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel als eerbe­wijs voor zijn grote ver­diensten voor de kerk­muziek in het bisdom, in het bij­zon­der zijn ja­ren­lan­ge inzet voor het Muziek­instituut van de ka­the­draal Sint Bavo.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose