Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdommedewerkers bezoeken de Eeuwige Stad

gepubliceerd: woensdag, 4 september 2013

Van don­der­dag 5 t/m zon­dag 8 sep­tem­ber zullen de mede­werk(st)ers van de bisdom­kantoren, samen met de beide bis­schop­pen, een bezoek brengen aan Rome. Naast het bezich­tigen van de vele bij­zon­dere plekken in deze stad, is er ook veel gelegen­heid voor be­zin­ning en gebed.

Rome - de Eeuwige StadZo wordt met de bis­schop­pen en collega-pries­ters op vrij­dag­morgen de eucha­ris­tie gevierd op het graf van de apostel Petrus en op zon­dag in de Friezen­kerk.

Tevens is men in de gelegen­heid deel te nemen aan de vredes­wake die op ini­tia­tief van Paus Fran­cis­cus zater­dag a.s. zal plaats­vin­den op het St. Pieters­plein i.v.m. de dreigende situatie in het Midden Oosten.

Tien jaar gele­den waren de bisdom­mede­werk(st)ers voor het laatst met hun bis­schop­pen in Rome, toen bij gelegen­heid van 150 jaar herstel van de bis­schop­pelijke hiërarchie in Neder­land. Enkele jaren gele­den is de wens uitge­sproken dit in 2013 opnieuw te doen. Sindsdien is door de medewer(st)ers zelf hard gespaard om deze reis moge­lijk te maken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose