Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vicaris-Generaal met emeritaat

gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2013

Na ruim 49 jaar zijn beste krachten gegeven te hebben aan de Haar­lemse Kerk heeft Mgr. drs. M.J. de Groot vandaag zijn laatste werk­dag beleefd op het bisdom kantoor. Per 1 sep­tem­ber a.s. zal hij gaan genieten van een welver­diend emeritaat.

foto: Steef J. Pardoen
Mgr. De Groot tijdens zijn jubileum in juni 2010
Mgr. De Groot tij­dens zijn jubileum in juni 2010

In de afgelopen 49 jaar heeft Mgr. De Groot binnen de curie van het bisdom ver­schil­lende ambten en functies bekleed. Be­gon­nen als se­cre­ta­ris en later kanselier, werd hij officiaal en bis­schop­pe­lijk vica­ris. De laatste 15 jaar vervulde hij het ambt van vica­ris-generaal.

De pa­ro­chies in het bisdom hebben altijd op een plezierige manier met Mgr. De Groot te maken gehad, vooral op het gebied van kerkop­bouw en diaconie. De pastores hebben altijd met lof ge­spro­ken over de manier waarop  Mgr. de Groot zijn rol als officiaal op pas­to­rale wijze vervulde.

Afscheid op zon­dag 22 sep­tem­ber

De Kerk van Haar­lem is Mgr. dr De Groot veel  dank ver­schul­digd en dat zal bij­zon­der onder­streept wor­den tij­dens het afscheid dat zal plaats­vin­den op zon­dag 22 sep­tem­ber a.s.

Die mid­dag zal er om 16.00 uur een fees­te­lij­ke Evensong wor­den ver­zorgd door de Bavo­can­to­rij van de Koor­school St. Bavo Muziek­in­sti­tuut. Deze Evensong zal plaats­vin­den in de Basiliek van de H. Nicolaas, gelegen aan de Prins Hendrik­kade te Am­ster­dam.

Aan­slui­tend zal in de Olofs­ka­pel van het naast­ge­le­gen Barbizon Hotel de afscheids­re­cep­tie plaats­vin­den.

Verhui­zing naar Voorhout

Mgr. De Groot zal deze maand ver­hui­zen van Heem­ste­de naar Voorhout. Afgelopen zon­dag heeft hij tevens afscheid geno­men van de gelo­vi­gen in de Joseph­kerk aan de Jans­straat in Haar­lem, waar hij al die jaren op zon­dag celebreerde in de Hoog­mis.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose