Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitspraak kort geding Bisdom versus Maagdenhuis

gepubliceerd: woensdag, 28 augustus 2013

Heden­mid­dag, woens­dag 28 au­gus­tus, heeft de voor­zie­ningen­rechter uit­spraak gedaan in het kort geding tussen het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Maag­denhuis. De kern van het geschil betrof niet de in­te­gri­teit van personen, maar een meningsverschil tussen beide partijen over het karakter van het R.C. Maag­denhuis, te weten of het Maag­denhuis een ker­ke­lijke in­stel­ling of bur­ger­lijke stich­ting is. Sedert 2009 is dit on­der­werp van gesprek geweest, helaas zon­der dat partijen hierover overeenstem­ming hebben kunnen bereiken.

De rechter heeft voorlopig ge­oor­deeld dat het Maag­denhuis een zelf­stan­dig onder­deel van de R.K. Kerk, en dus een ker­ke­lijke in­stel­ling is. De rechter heeft ver­der ge­oor­deeld dat het Bisdom on­vol­doen­de spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voor­zie­ningen, name­lijk een bestuurswijzi­ging en in­schrij­ving in het handels­re­gis­ter als ker­ke­lijke in­stel­ling.

Het Bisdom houdt op dit moment alle opties open, maar spreekt de hoop uit dat in goed overleg een voor alle partijen aanvaard­ba­re oplos­sing kan wor­den gevon­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose