Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Acht diakens voor bisdom Haarlem

gepubliceerd: vrijdag, 13 november 2009
De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M.Punt, zal op zater­dag 21 no­vem­ber acht mannen tot diaken wij­den. Het betreft vijf kan­di­da­ten voor het per­ma­nente dia­ko­naat en drie pries­ter­kan­di­da­ten. De plech­tig­heid vindt plaats in de ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo in Haar­lem. Het is de grootste wij­dings­plech­tig­heid in het bisdom sinds 1967. Mgr. Zwart­kruis z.g.wijdde in dat jaar op 20 mei tien mannen tot pries­ter.

De kan­di­da­ten voor het per­ma­nente dia­ko­naat zijn:
  • Marcel Kaaijk, afkoms­tig uit Zaan­dam: als bloemist en door zijn pa­ro­chie­werk heeft hij vele mensen leren kennen en hij merkte dat het omgaan met mensen hem lag. Maar zijn roe­ping tot het diaconaat is van een meer gees­te­lij­ke aard en daarin heeft Lourdes een grote rol gespeeld. Hij werkt in de pa­ro­chie van Purmerend.
  • Frank Kamp, sinds enkele jaren pas­to­raal werker in Heer­hu­go­waard. Het verlangen om diaken te wor­den heeft al veel eer­der bij hem gespeeld, maar hij was nog te jong: een per­ma­nent diaken moet 35 jaar oud zijn.
  • Ryan Keete­laar uit Weesp: als vrij­wil­li­ger kreeg hij steeds meer taken in de pa­ro­chie (Muiden en Weesp). Het verlangen ontstond per­ma­nent diaken te wor­den en de bis­schop heeft hem enige tijd gele­den aan­ge­steld in de pa­ro­chies van Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg; daar zal hij ook na zijn wij­ding als diaken werk­zaam zijn.
  • Prof. Paul Koopman is ver­vroegd met emeritaat gegaan als bij­zon­der hoog­le­raar manage­ment-psycho­lo­gie aan de UvA. Vorig jaar was hij een van de inlei­ders op de con­fe­ren­tie voor de staven van de pries­ter­oplei­dingen in Neder­land. Hij zal, naast zijn werk­zaam­he­den in de pa­ro­chie Boven­kerk, als diaken bij de oplei­dingen op De Tilten­berg betrokken zijn.
  • Wim Timmer is adjunct-hoofdaal­moe­ze­nier van het Justitie­pas­to­raat en bovendien werk­zaam als aal­moe­ze­nier in peni­tentiaire inrich­ting Noord Holland Noord in Heer­hu­go­waard.

De drie transeunte kan­di­da­ten zijn:
  • Pawel Banas­zak, afkoms­tig uit Polen, die zijn pas­to­rale stage­jaar loopt in Den Helder. Hij heeft op 16 ok­to­ber het bac­ca­lau­reaats­exa­men afgelegd.
  • Elroy Kaak, geboren in Doetinchem, werk­zaam in Beverwijk, en
  • Bruno Sestito, afkoms­tig uit ItaliŽ en stage lopend in Heems­kerk.

De plech­tig­heid begint om 10.30 uur.
De bis­schop vraagt de gelo­vi­gen te bid­den voor de kan­di­da­ten.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose