Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toelichting kort geding Bisdom versus Maagdenhuis

gepubliceerd: vrijdag, 9 augustus 2013

Afgelopen woens­dag 7 au­gus­tus heeft het kort geding tussen Bisdom en R.C. Maag­denhuis gediend. N.a.v. vragen die ons bereiken een korte toelich­ting waar het over gaat.

Het ‘Roomsch Catho­liek Maag­denhuis’ - de naam zegt het al - is van oudsher een katho­lie­ke in­stel­ling, opgericht dóór katho­lie­ken vóór katho­lie­ken, met als expliciet doel het verlenen van steun aan jeugd­werk en ouderen­zorg “op Rooms Katho­lie­ke grond­slag” (statuten 1983).

Van­wege het ker­ke­lijk karakter van de in­stel­ling heeft de Bis­schop de taak over de katho­lie­ke iden­ti­teit te waken. In de afgelopen decennia heeft het R.C. Maag­denhuis zich verre­gaand van haar katho­lie­ke oorsprong, iden­ti­teit en doel­stel­ling verwij­derd. Het beschouwt zich inmiddels als een bur­ger­lijke stich­ting en bestrijdt de rechten van de bis­schop, bij­voor­beeld om een nieuw bestuur te benoemen.

Sinds 2009 heeft de Bis­schop ge­pro­beerd in overleg met het Maag­denhuis overeenstem­ming te bereiken over karakter en beleid van de stich­ting. Helaas is dat niet gelukt, waardoor de kwestie aan de rechter moest wor­den voor­ge­legd. De rechter doet op 28 au­gus­tus uit­spraak.

Haar­lem, 9 au­gus­tus 2013

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose