Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie bisschoppen op overlijden mgr. Bluyssen

10 april 1926 - 8 augustus 2013

gepubliceerd: donderdag, 8 augustus 2013

Mgr. BluyssenMgr. Wiertz, vicevoor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, rea­geert namens de Neder­landse bis­schop­pen op het over­lij­den van mgr. drs. J.W.M. Bluyssen, emeritus bis­schop van ’s-Hertogen­bosch:

Ondanks de hoge leef­tijd en broze ge­zond­heid van mgr. Bluyssen, waren de bis­schop­pen van Neder­land toch verrast door het bericht dat hij van­mor­gen is overle­den. Mgr. Bluyssen was meer dan 52 jaar bis­schop en één van de concilie­va­ders van Vaticanum II. Hij leeft voort in de her­in­ne­ring van mensen als lang­ja­rige bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. Door ziekte heeft hij in 1984 zijn ambt als bis­schop van dit bisdom moeten neerleggen, maar hij is altijd betrokken ge­ble­ven bij de Kerk van het bisdom ’s-Hertogen­bosch en bij de Neder­landse Kerk.

Door zijn gees­te­lijk schrijven en gees­te­lij­ke gesprekken met mensen is hij zijn ambt gestalte blijven geven. Velen in Neder­land zijn dank­baar voor zijn in­spi­ra­tie, zijn lange periode van bestuur (ruim 20 jaar: sinds 1961 als hulp­bis­schop en vanaf 1966 als bis­schop van ‘s-Hertogen­bosch), zijn diepe geloof en zijn grote men­se­lijk­heid, zijn ge­schrif­ten, ook nog na zijn emeritaat en zijn grote en harte­lijke eenvoud.

De Neder­landse bis­schop­pen zijn dank­baar voor al zijn gaven aan de Kerk bewezen en hopen dat hij door de engelen in het paradijs zal zijn opgeno­men. (RKKerk.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose