Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie miljoen mensen bij slotmis

Wereldjongerendagen van 2016 in Krakau

gepubliceerd: maandag, 29 juli 2013

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro zijn vandaag offi­cieel af­ge­slo­ten. Dat gebeurde tij­dens een hoog­mis met paus Fran­cis­cus op het strand van Copacabana. Volgens diverse schat­tingen hebben zo’n drie miljoen mensen aan de slot­mis deel­ge­no­men.

Veel van de WJD-pelgrims had­den de nacht op het strand door­ge­bracht, waar gister­avond een avond­wake plaatshad. In de loop van de ochtend voeg­den vele inwoners van de stad zich bij hen.

Grootste WJD sinds Manilla

Slotviering Wereldjongerendagen 2013Het vijf­daag­se geloofsfestival en het daaraan verbon­den paus­be­zoek was een van de grootste eve­ne­menten die Rio de Janeiro ooit beleefd heeft. Het werd door lokale politici beschouwd als een goede generale repe­ti­tie voor de Olympische Zomerspelen die in 2016 in deze metropool zullen plaats­vin­den.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016 in Krakau

Aan het einde van de slot­mis maakte de paus de locatie van de volgende editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen bekend. Die zullen over drie jaar plaats­vin­den in de Poolse stad Krakau.

Staatshoof­den

Bij de vie­ring waren diverse Latijns-Ameri­kaanse staatshoof­den aanwe­zig. Zij waren daar op uit­no­di­ging van de Bra­zi­li­aanse presi­dent Dilma Rousseff. Onder hen was Desi Bouterse, presi­dent van Suriname. Hij zat naast Evo Morales, zijn Boliviaanse ambts­ge­noot.

Evangeli­sa­tie

In zijn homilie riep paus Fran­cis­cus de jon­ge­ren vandaag op tot actieve evangeli­sa­tie. Ook vond hij het hoog tijd wor­den dat Latijns-Amerika de wereld mis­sio­na­rissen levert.

Gister­avond tij­dens een vlammende preek drukte de paus de pelgrims op het hart om zich­zelf niet te verlagen tot parttime-chris­te­nen, maar zich geheel in te zetten voor de opbouw van de Kerk en van een wereld van ge­rech­tig­heid, liefde, vrede en soli­da­ri­teit. Verder zei hij dat ker­ke­lijke ambts­dra­gers de opdracht hebben om op zoek te gaan naar de armen en de niet-ker­ke­lijken om hen te dienen en Christus’ liefde te laten ervaren.

Sfeer

De sfeer onder de gelo­vi­gen was vandaag intens, ingetogen en devoot, zo lieten ver­slaggevers weten. De hoog­mis had de gewone li­tur­gische vorm voor pontificale vie­rin­gen, maar de muziek was eigen­tijds en verge­lijk­baar met de lie­de­ren die wor­den gezongen in de vele evan­ge­lische en pentecostale kerk­ge­meen­schappen in Brazilië. De diverse zan­gers wer­den begeleid door een koor, een orkest en een pop­band. Brazilianen met een kind in de arm brachten de eucha­ris­ti­sche gaven naar het altaar, waar de paus deze in ont­vangst nam. (WJD.nl)

Paus is weer thuis

Middels een tweet maakte paus Fran­cis­cus bekend dat hij weer thuis is. “Ik ben weer thuis, en ik verzeker jullie dat mijn vreugde groter is mijn vermoeid­heid!”

Paus Franciscus twittert: I am back home, and I assure you that my joy is much greater than my exhaustion!

Bij thuis­komst ging paus Fran­cis­cus overigens recht­streeks naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore om bij Maria te bid­den. Als cadeau liet hij een groen sportshirt en een voetbal achter aan de voeten van het beeld van Maria.

Video

ScreenshotsGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose