Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie miljoen mensen bij slotmis

Wereldjongerendagen van 2016 in Krakau

gepubliceerd: maandag, 29 juli 2013

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro zijn vandaag offi­cieel af­ge­slo­ten. Dat gebeurde tij­dens een hoogmis met paus Fran­cis­cus op het strand van Copacabana. Volgens diverse schat­tingen hebben zo’n drie miljoen mensen aan de slotmis deel­ge­no­men.

Veel van de WJD-pelgrims had­den de nacht op het strand door­ge­bracht, waar gister­avond een avond­wake plaatshad. In de loop van de ochtend voeg­den vele inwoners van de stad zich bij hen.

Grootste WJD sinds Manilla

Slotviering Wereldjongerendagen 2013Het vijf­daag­se geloofsfestival en het daaraan verbon­den paus­be­zoek was een van de grootste eve­ne­menten die Rio de Janeiro ooit beleefd heeft. Het werd door lokale politici beschouwd als een goede generale repe­ti­tie voor de Olympische Zomerspelen die in 2016 in deze metropool zullen plaats­vin­den.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016 in Krakau

Aan het einde van de slotmis maakte de paus de locatie van de volgende editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen bekend. Die zullen over drie jaar plaats­vin­den in de Poolse stad Krakau.

Staatshoof­den

Bij de vie­ring waren diverse Latijns-Ameri­kaanse staatshoof­den aanwe­zig. Zij waren daar op uit­no­di­ging van de Bra­zi­li­aanse presi­dent Dilma Rousseff. Onder hen was Desi Bouterse, presi­dent van Suriname. Hij zat naast Evo Morales, zijn Boliviaanse ambts­ge­noot.

Evangeli­sa­tie

In zijn homilie riep paus Fran­cis­cus de jon­ge­ren vandaag op tot actieve evangeli­sa­tie. Ook vond hij het hoog tijd wor­den dat Latijns-Amerika de wereld mis­sio­na­rissen levert.

Gister­avond tij­dens een vlammende preek drukte de paus de pelgrims op het hart om zich­zelf niet te verlagen tot parttime-chris­te­nen, maar zich geheel in te zetten voor de opbouw van de Kerk en van een wereld van ge­rech­tig­heid, liefde, vrede en soli­da­ri­teit. Verder zei hij dat ker­ke­lijke ambts­dra­gers de opdracht hebben om op zoek te gaan naar de armen en de niet-ker­ke­lijken om hen te dienen en Christus’ liefde te laten ervaren.

Sfeer

De sfeer onder de gelo­vi­gen was vandaag intens, ingetogen en devoot, zo lieten ver­slaggevers weten. De hoogmis had de gewone li­tur­gische vorm voor pontificale vie­rin­gen, maar de muziek was eigen­tijds en verge­lijk­baar met de lie­de­ren die wor­den gezongen in de vele evan­ge­lische en pentecostale kerk­ge­meen­schappen in Brazilië. De diverse zan­gers wer­den begeleid door een koor, een orkest en een pop­band. Brazilianen met een kind in de arm brachten de eucha­ris­ti­sche gaven naar het altaar, waar de paus deze in ont­vangst nam. (WJD.nl)

Paus is weer thuis

Middels een tweet maakte paus Fran­cis­cus bekend dat hij weer thuis is. “Ik ben weer thuis, en ik verzeker jullie dat mijn vreugde groter is mijn vermoeid­heid!”

Paus Franciscus twittert: I am back home, and I assure you that my joy is much greater than my exhaustion!

Bij thuis­komst ging paus Fran­cis­cus overigens recht­streeks naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore om bij Maria te bid­den. Als cadeau liet hij een groen sportshirt en een voetbal achter aan de voeten van het beeld van Maria.

Video

Screenshots
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose