Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus straalt hoop uit

Mgr. Mutsaerts in gesprek met ANP

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2013

Paus Fran­cis­cus kan met zijn aan­dacht voor het sociale een nieuwe impuls aan de Katho­lie­ke Kerk geven. Dat zei hulp­bis­schop Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch in een gesprek met het ANP. Mutsaers is bij het bezoek van de paus aan Brazilië bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Voor­gan­ger

foto: Ramon Mangold
Mgr. Mutsaerts tijdens de catechese in Rio
Mgr. Mutsaerts tij­dens de catechese in Rio

Fran­cis­cus zal de lijn van zijn voor­gan­ger Bene­dic­tus XVI voort­zet­ten, denkt Mutsaerts, maar met een eigen accent. “Dat liet hij zien in Rio door hoe hij zich liet ver­voeren. Hij zoekt het contact met de mensen. Als je hoop wilt ver­sprei­den, moet je dat ook uitstralen en dat doet Fran­cis­cus.”

Wereld­kerk

De hulp­bis­schop vindt niet dat in de Katho­lie­ke Kerk de afstand tussen pries­ters en gelo­vi­gen te groot is, zoals evan­ge­lische kerk­lei­ders in Brazilië hebben gezegd. Daar neemt de aanhang van de Katho­lie­ke Kerk af en die van de evan­ge­lische kerk­ge­noot­schappen toe. “Maar er zijn nog altijd 150 miljoen katho­lie­ken”, merkt hij op. “Ie­der­een beleeft het geloof op een andere manier. In Zuid-Amerika is dat uitbun­dig, in Polen is het ingetogen, maar we hebben allemaal dezelfde li­tur­gie. En daarom begrijpen we elkaar. We zijn een wereld­kerk.”

Tegen­be­we­ging

In Neder­land is de ont­ker­ke­lij­king een gegeven, con­clu­deert Mutsaerts. “Maar er is ook een tegen­be­we­ging. Het is een moei­lijke tijd, veel mensen zijn een­zaam en vragen zich af ’Wat moet ik met mijn leven?’ Er is weer meer in­te­res­se voor Jezus en de bijbel en dat komt ook door de paus. Mensen vragen zich af ’Wie is die man?’. Hij wil Christus bij de mensen brengen. Het geloof is niet inge­wik­keld. Christus heeft het voor­beeld gegeven, dat je hulp moet bie­den en verdraag­zaam moet zijn.”

Voedsel­banken

In Brazilië, waar nu de Wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den gehou­den en de jon­ge­ren paus Fran­cis­cus ont­moe­ten, zal de paus een sloppenwijk bezoeken om contact te hebben met de armen. “Maar in Neder­land kunnen we ook meer doen. Daar heb je de voedsel­banken. Maar we moeten bij­voor­beeld ook meer tijd maken voor mensen die een­zaam zijn, ons meer op anderen richten. Het geluk niet voor ons­zelf zoeken, solidair zijn”, vindt hulp­bis­schop Mutsaerts. (wjd.nl)




Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose