Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag: Geestkracht ontvangen en doorgeven

Mgr. Punt: Reik mensen weer het grote perspectief aan

gepubliceerd: woensdag, 3 februari 2010

Ont­van­gen en door­ge­ven; naar binnen en naar buiten; in verbin­ding met jezelf en de ander. Daar draaide het om op de Impuls­dag die het jon­ge­ren­pas­to­raat en de catecheten op zater­dag 23 januari jl. in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam orga­ni­seer­den voor pastores, bege­lei­ders en vrij­wil­li­gers in Catechese en/of Jon­ge­ren­pas­to­raat.

Work­shops

De 120 bezoekers hebben niet alleen over dit thema gehoord, maar zijn er ook actief mee aan de slag gegaan. In een pro­gram­ma met twee rondes met lange work­shops en twee rondes met pre­sen­ta­ties kon ieder zijn eigen route kiezen en bij elkaar sprokkelen wat hij of zij zocht. De work­shops rond de spellen­zaal, het ‘Warmlopen voor je geloof’ en het Labyrint nodig­den uit om geloofsver­die­ping bij jezelf en de uit­wis­se­ling met de ander ter plekke te doen. De work­shops over Boete en ver­zoe­ning met kin­de­ren, Kerk en stage, hoe bereik je jon­ge­ren, werken met film, CaFE boden werk­vor­men en erva­ringen die ingezet kunnen wor­den om de catechese ook telkens te vernieuwen.

Laat u niet ont­moe­di­gen

De ope­ningswoor­den van Mgr. Punt dien­den allen ter bemoe­diging. Hij ver­telde over zijn eigen erva­ringen met de weg naar binnen, en hoe de leegte die hij aantrof hem op weg had gezet. Hij wees ons ook de weg naar buiten, naar de mensen en de maat­schap­pij. Zijn erva­ring is dat er in de maat­schap­pij veel vragen zijn, veel verlangen naar authen­tiek geloven, en dat het be­lang­rijk is om naar de mensen, de scholen, de kin­de­ren toe te gaan en te getuigen van ons geloof. ‘Wij moeten mensen weer het grote per­spec­tief aanreiken’ aldus Mgr. Punt tegen de aanwe­zigen. [...] ‘Laat u niet ont­moe­di­gen. We zaaien, maar oogsten niet altijd. Alles wat u doet is ont­zet­tend van waarde’.

Van binnenuit

Wat een vreugde was er in de vele gesprekken in de work­shops en tussendoor, in de on­der­lin­ge ont­moe­tingen. Toen aan het einde de vraag werd gesteld wat mensen ont­van­gen had­den en wat ze door wil­den geven bleek dat we in onze Kerk heel veel waarde­vols hebben dat alleen maar ter sprake gebracht hoeft te wor­den door en­thou­siaste mensen die van binnen uit weten waar ze over spreken. Dat is in­spi­re­rend en geeft energie om je te blijven in zetten voor de catechese en de jon­ge­ren.

Voor meer in­for­ma­tie: www.jong­bis­domhaarlem.nl en www.steenindevijver.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose