Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma 28e Wereldjongerendagen

Apostolische reis naar Rio de Janeiro, BraziliŽ

gepubliceerd: dinsdag, 23 juli 2013

Programma 28e WereldjongerendagenPaus Fran­cis­cus bezoekt van 22 t/m 28 juli 2013 Rio de Janeiro, Brazilië, in het kader van alweer de 28e Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Hierbij het drukke pro­gram­ma.

Maan­dag 22 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
8.45 8.45 Vertrek per vliegtuig vanaf het vlieg­veld Rome/Fiumicino
21.00 16.00 Offi­cië­le ont­vangst op het vlieg­veld Galeão/Antonio Carlos Jobim van Rio de Janeiro
22.00 17.00 Ontvangst­cere­mo­nie in de tuin van het Guanabara Paleis
22.40 17.40 Beleefd­heids­be­zoek aan presi­dent Rousseff in het Guanabara Paleis
Woens­dag 24 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
13.15 8.15 Vertrek per helicopter vanaf de heliport van Sumaré naar het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw Conceptie van Aparecida
14.30 9:30 Aankomst bij het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw Conceptie van Aparecida
15.00 10:00 Ver­ering van het beeld van de Heilige Maagd Maria in de Hal van de 12 Apos­te­len
15.30 10:30 Heilige Mis in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Conceptie
18.00 13:00 Middagmaal met de Pau­se­lijke Entourage, bis­schop­pen van de provincie en de se­mi­na­risten van het Bon Jesús Semi­na­rie van Aparecida
21.10 16:10 Vertrek per helicopter naar Rio de Janeiro
22.25 17:25 Aankomst op het vlieg­veld Santos Dumont (III Comar) of Rio de Janeiro
23.30 18:30 Bezoek aan het H. Fran­cis­cus van Assisi­zie­ken­huis
Donder­dag 25 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
12.30 7:30 Privé H.Mis in het Sumaré Resi­dence in Rio de Janeiro
14.45 9:45 Overhan­diging van de Sleu­tel van de Stad aan de Heilige Vader en de ze­ge­ning van de Olympische vlaggen
16.00 11:00 Bezoek aan de Community of Varginha (Manguinhos) in Rio de Janeiro
23.00 18:00 Ontvangst­cere­mo­nie door de jon­ge­ren op het strand van Copacabana
Vrij­dag 26 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
12.30 7:30 Privé H.Mis in het Sumaré Resi­dence in Rio de Janeiro
15.00 10:00 Sacra­ment van de biecht voor som­mi­ge jon­ge­ren in het Quinta da Boa Vista Park
16.30 11:30 Korte ont­moe­ting met enkele jonge ge­van­ge­nen in het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
17.00 12:00 Angelus vanaf het balkon van het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
17.15 12:15 Begroe­ting van het or­ga­ni­se­rende commité
18.00 13:00 Lunch met jon­ge­ren in de ‘ronde kamer’ van het Aarts­bis­dom van St. Joaquin
23.00 18:00 Kruis­weg met de jon­ge­ren op het strand van Copacabana
Zater­dag 27 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
14.00 9:00 H.Mis met bis­schop­pen, pries­ters, reli­gi­euzen en se­mi­na­risten in de ka­the­draal van St. Sebastian
16.30 11:30 Ont­moe­ting met de Bra­zi­li­aanse lei­ders in het theater van Rio de Janeiro
18.30 13:30 Lunch met de kar­di­na­len van Brazilië, de voor­zit­ter van de natio­nale bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, bis­schop­pen uit de regio en de pau­se­lijke entourage in de refter van het Sumare Studie­cen­trum
0.30 19:30 Gebeds­wake met de jon­ge­ren op Campus Fidei in Guaratiba
Zondag 28 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
15.00 10:00 Pontificale H. Mis op Campus Fidei in Guaratiba
Angelus op Campus Fidei in Guaratiba
19.00 14:00 Middagmaal met de Pau­se­lijke Entourage in de refter van de Sumare Studie­cen­trum
21.00 16:00 Ont­moe­ting met het coödinerende commité van CELAM in het Sumare Studie­cen­trum
21.40 16:40 Afscheid van het Sumaré Resi­dence
22.30 17:30 Ont­moe­ting met vrij­wil­li­gers in Paviljoen 5 van het Rio Center
23.30 18:30 Afscheids­cere­mo­nie op het vlieg­veld van Galeão/Antonio Carlos Jobim
0.00 19:00 Vertrek van het vlieg­veld Galeão/Antonio Carlos Jobim naar Rome
Maan­dag 29 juli 2013
Neder­land Lokaal ac­ti­vi­teit
11.30 11:30 Aankomst op het vlieg­veld Rome/Ciampino

Tijd­zone

De zon komt op in het oosten waardoor in Neder­land de zon eer­der opkomt dan in Brazilië.
Wanneer wij opstaan, liggen ze in Brazilië nog op één oor.
In Brazilië is het daarom vroe­ger dan in Neder­land.

Brazilië is zo groot dat het twee tijd­zones kent: GMT-3 en GMT-4
(voor het gemak vergeten we enkele eilandjes in de Atlan­tische Oceaan en we laten zomer­tijd buiten be­schou­wing)

Neder­land heeft in de zomer­tijd GMT+2.
Het ooste­lijke deel (GMT-3) verschilt 5 uur met Neder­land.
Het weste­lijke deel (GMT-4) ligt ver­der weg en verschilt 6 uur met Neder­land.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats in en bij Rio de Janeiro met 5 uur verschil met Neder­land.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024ĎGa door je leven met mentaliteit pelgrimí Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose