Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe pastoor voor Haarlem Centrum-Oost

gepubliceerd: maandag, 22 juli 2013

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam is voor­ne­mens de Hoogeer­waarde Heer dr. A.J.M. Hendriks per 1 sep­tem­ber a.s. te benoemen tot pastoor van de pa­ro­chies van Haar­lem Centrum-Oost, te weten de H. Joseph, de Johannes de Doper en de Pastoor van Ars. Pastoor Hendriks volgt pastoor H. Niesten op de eer­der met emeritaat is gegaan.

foto: Tilten­berg.org
Pastoor Hendriks bij zijn afscheid van de Tiltenberg in 2013
Pastoor Hendriks bij zijn afscheid van de Tilten­berg in 2013, met rector Bruggink.

Pastoor Hendriks zal samen met kape­laan N. Kerssens en diaken A. Weijers het pas­to­rale team vormen van voornoemde pa­ro­chies. Hendriks zal zich vooral concentreren op de Joseph­paro­chie en Kerssens en Weijers op de pa­ro­chies Johannes de Doper en Pastoor van Ars. Kerssens blijft tevens pries­ter assis­tent in de Moeder van de Ver­los­ser­kerk in Schalk­wijk.

De pa­ro­chies van Haar­lem Centrum-Oost maken deel uit van de te vormen Haar­lemse stads­paro­chie die, na het inmiddels ingezette regio­pro­ces, uit­ein­delijk onder één bestuur komt. De overige pa­ro­chies van Haar­lem, te weten de Bavo (Ka­the­draal), de Antonius van Padua (Groen­markt)  en de Moeder van de Ver­los­ser (Schalk­wijk) zijn in een zelfde proces bezig. Plebaan H.J. van Ogtrop, diaken E. Fennis en pas­to­raal werker A. Bartholomée zijn in dit deel van de regio pas­to­raal actief.

CV pastoor dr. A.J.M. Hendriks

Pastoor Hendriks is geboren op 29 juni 1951 te Rotter­dam. Hij heeft gestu­deerd op het klein semi­na­rie Leeuwenhorst van het bisdom Rotter­dam en later op de KTH te Am­ster­dam.

Be­gon­nen als pas­to­raal werker te Den Haag is hij ver­vol­gens na zijn pries­ter­wij­ding in 1977 werk­zaam geweest in Den Haag, Pijnacker en Leidschen­dam. Na een studie Cateche­tiek in Münster is Hendriks in februari 1986 gepro­mo­veerd tot doctor in de theo­lo­gie.

In 1996 is pastoor Hendriks over­ge­gaan naar het Bisdom Haar­lem en ver­vol­gens in 1997 geïncardi­neerd in dit zelfde bisdom. Hij is in juli 1996 pastoor benoemd in Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug en admini­strator in Tui­tjen­horn.

Van sep­tem­ber 1998 tot juni 2013 is pastoor Hendriks als docent Pas­to­raal Theo­lo­gie verbon­den geweest aan het Groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Van juli 1999 tot sep­tem­ber 2006 was Hendriks tevens Bis­schop­pe­lijk Vica­ris voor Catechese en Toerus­ting Vrij­wil­li­gers.

Op 1 sep­tem­ber 2002 is pastoor Hendriks benoemd tot pastoor van de pa­ro­chie O.L. Vrouw Hemel­vaart te Heem­ste­de, en tot admini­strator van de H. Bavo te Heem­ste­de, de H. Jozef te Benne­broek en de O.L. Vrouw ten He­mel­op­ne­ming te Vo­ge­len­zang.

Pastoor Hendriks is op 1 sep­tem­ber 2006 door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam benoemd tot Ere-Kanun­nik van het Ka­the­draal Kapit­tel.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose