Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse WJDers vertrokken

gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2013

De Neder­landse jon­ge­ren die van 23 t/m 28 juli deel­nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen (WJD) in Rio de Janeiro, zijn zater­dag 13 juli ver­trok­ken naar Zuid-Amerika. Voor hun vertrek ont­vingen ze zater­dag­morgen gezamen­lijk een reis­ze­gen op Schiphol.

Nederlandse WJDers vertrokkenDe jon­ge­ren nemen ko­men­de week deel aan de zgn. Mis­sio­na­ry Week, waarna ze doorreizen naar Rio de Janeiro, waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van start gaan met een grootste ope­nings­vie­ring op Copacabana.

De Neder­landse WJD-pelgrims reizen zater­dag af naar vier ver­schil­lende locaties, te weten het Bra­zi­li­aanse Fortaleza, Campo Belo en Almenara en het Suri­naamse Paramaribo. Daar aan­ge­ko­men kunnen ze hun klok vijf uur terug­zet­ten; het is in Brazilië vijf uur vroe­ger dan in Neder­land.

Mis­sio­na­ry Week

Gedurende de Mis­sio­na­ry Week ont­moe­ten de jon­ge­ren andere WJD-pelgrims uit ver­schil­lende lan­den, werken mee aan diaconale projecten, maken kennis met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Brazilië en berei­den zich samen voor op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Bis­schop­pen

Twee Neder­landse bis­schop­pen reizen mee met de Neder­landse jon­ge­ren om samen met hen deel te nemen aan het voor­pro­gramma van de WJD. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, reist naar Almenara en Mgr. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, reist naar Suriname. In Rio de Janeiro sluiten twee andere bis­schop­pen aan voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf: Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

WJD.nl

De redactie van WJD.nl doet de ko­men­de week dage­lijks ver­slag van de Neder­landse deelname aan de Mis­sio­na­ry Week in Brazilië en Suriname. De foto’s komen van Facebook.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose