Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse WJDers vertrokken

gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2013

De Neder­landse jon­ge­ren die van 23 t/m 28 juli deel­nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen (WJD) in Rio de Janeiro, zijn zater­dag 13 juli ver­trok­ken naar Zuid-Amerika. Voor hun vertrek ont­vingen ze zater­dag­morgen gezamen­lijk een reis­ze­gen op Schiphol.

Nederlandse WJDers vertrokkenDe jon­ge­ren nemen ko­men­de week deel aan de zgn. Mis­sio­na­ry Week, waarna ze doorreizen naar Rio de Janeiro, waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van start gaan met een grootste ope­nings­vie­ring op Copacabana.

De Neder­landse WJD-pelgrims reizen zater­dag af naar vier ver­schil­lende locaties, te weten het Bra­zi­li­aanse Fortaleza, Campo Belo en Almenara en het Surinaamse Paramaribo. Daar aan­ge­ko­men kunnen ze hun klok vijf uur terug­zet­ten; het is in Brazilië vijf uur vroe­ger dan in Neder­land.

Mis­sio­na­ry Week

Gedurende de Mis­sio­na­ry Week ont­moe­ten de jon­ge­ren andere WJD-pelgrims uit ver­schil­lende lan­den, werken mee aan diaconale projecten, maken kennis met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Brazilië en berei­den zich samen voor op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Bis­schop­pen

Twee Neder­landse bis­schop­pen reizen mee met de Neder­landse jon­ge­ren om samen met hen deel te nemen aan het voor­pro­gramma van de WJD. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, reist naar Almenara en Mgr. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, reist naar Suriname. In Rio de Janeiro sluiten twee andere bis­schop­pen aan voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf: Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

WJD.nl

De redactie van WJD.nl doet de ko­men­de week dage­lijks ver­slag van de Neder­landse deelname aan de Mis­sio­na­ry Week in Brazilië en Suriname. De foto’s komen van Facebook.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van coronaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose