Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse WJDers vertrokken

gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2013

De Neder­landse jon­ge­ren die van 23 t/m 28 juli deel­nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen (WJD) in Rio de Janeiro, zijn zater­dag 13 juli ver­trok­ken naar Zuid-Amerika. Voor hun vertrek ont­vingen ze zater­dag­morgen gezamen­lijk een reis­ze­gen op Schiphol.

Nederlandse WJDers vertrokkenDe jon­ge­ren nemen ko­men­de week deel aan de zgn. Mis­sio­na­ry Week, waarna ze doorreizen naar Rio de Janeiro, waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van start gaan met een grootste ope­nings­vie­ring op Copacabana.

De Neder­landse WJD-pelgrims reizen zater­dag af naar vier ver­schil­lende locaties, te weten het Bra­zi­li­aanse Fortaleza, Campo Belo en Almenara en het Suri­naamse Paramaribo. Daar aange­ko­men kunnen ze hun klok vijf uur terug­zet­ten; het is in Brazilië vijf uur vroe­ger dan in Neder­land.

Mis­sio­na­ry Week

Gedurende de Mis­sio­na­ry Week ont­moe­ten de jon­ge­ren andere WJD-pelgrims uit ver­schil­lende lan­den, werken mee aan diaconale projecten, maken kennis met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Brazilië en berei­den zich samen voor op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Bis­schop­pen

Twee Neder­landse bis­schop­pen reizen mee met de Neder­landse jon­ge­ren om samen met hen deel te nemen aan het voor­pro­gramma van de WJD. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, reist naar Almenara en Mgr. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, reist naar Suriname. In Rio de Janeiro sluiten twee andere bis­schop­pen aan voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf: Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

WJD.nl

De redactie van WJD.nl doet de ko­men­de week dage­lijks ver­slag van de Neder­landse deelname aan de Mis­sio­na­ry Week in Brazilië en Suriname. De foto’s komen van Facebook.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose